W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Starostwo podsumowało działania na rzecz bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała zeszłoroczne działania i zaplanowała rok 2021. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Podczas obrad członkowie komisji przyjęli i zaopiniowali sprawozdania z działalności służbowej w 2020 roku przygotowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiczną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Spotkanie było również okazją do podsumowania zeszłorocznej działalności samej komisji. W 2020 roku odbyła ona łącznie dwa posiedzenia służące ocenie działalności organów i instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu mieleckiego.

Podczas zorganizowanych w 2020 roku spotkań omawiano m.in. sytuację epidemiologiczną powiatu mieleckiego oraz zagadnienia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF. Tradycyjnie do zadań komisji należała też ocena stanu przygotowań powiatu mieleckiego do zimy 2020/2021, a wcześniej, w okresie wakacyjnym – ocena działań prewencyjnych prowadzonych z myślą o dzieciach i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne Lato”.

Ważnym, zrealizowanym w 2020 roku zadaniem było także opracowanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2022 – przyjętego następnie uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego.

– Podczas dzisiejszego spotkania komisja debatowała na temat przygotowań oraz planowanej realizacji zadań wpisanych do ww. programu na rok bieżący. Przyjęto także plan pracy komisji na cały 2021 rok – podsumowuje obrady Przewodniczący KBiP, starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Program spotkania wyczerpała bieżąca analiza sytuacji wynikającej z zagrożeń powiatu mieleckiego dotycząca m.in. koronawirusa i ASF.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa