Slider

Anny Piękoś

We wrześniu i październiku 2016 roku, z inicjatywy pani Anny Piękoś, nauczycielki geografii i przyrody, uczniowie klasy II E w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu uczestniczyli w projekcie przygotowanym przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU we współpracy z Post-Turystą – inicjatywą publicystyczno-edukacyjną promującą odpowiedzialną turystykę.

Udział uczniów w cyklu warsztatów promujących świadome, etyczne  i odpowiedzialne podróżowanie, w swoich  założeniach ma na celu poszerzenie wiadomości polskich turystów i turystek na temat globalnych współzależności i mechanizmów, jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider