Slider

Biuro Informacji Kredytowej

Gmina Mielec dołączyła do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane przez Józefa Piątątka, Wójta Gminy Mielec oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele stron porozumienia pn. „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami”  jest to niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider