W Cieniu Jupiterów Mielec

Europejska Rada Resuscytacji

Informacje

Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2016 w Zespole Szkół Technicznych

Wiadomości Mielec
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły byłoPostępowanie w przypadku zatrzymania krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa –cardiopulmonary resuscitation –...