W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Kultura i nauka

Zapraszamy na X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

Powoli zbliża się jubileuszowy X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, odbędzie się on w dniach 9-11 maja 2019 roku. Organizatorem festiwalu jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” oraz Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich.

Tegoroczne motto Festiwalu nawiązuje do cenionej przez środowiska lotnicze sentencji łacińskiej „Per aspera ad astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd”. W dotychczasowych edycjach Festiwalu staraliśmy się podkreślać, jak wielkie znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia ma rozwijanie pasji odkrywania oraz pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi i technicznymi.

Tradycyjnie już głównymi obszarami naszych zainteresowań są inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, czyli lotnictwo i kosmonautykainformatykatelekomunikacja (poszerzona w tegorocznej edycji Festiwalu o robotykę) oraz wybrany fragment jakości naszego życia, jakim jest czyste powietrze.

Na tegoroczny program Festiwalu składa się wiele niezależnych przedsięwzięć adresowanych do różnych grup docelowych.

W dniach 6-8 maja Agencja Rozwoju Przemysłu oraz przedsiębiorcy zapraszają uczniów pod opieką nauczycieli do odwiedzania mieleckich zakładów pracy skupionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

9 maja (czwartek) zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, dyrektorów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli informatyki i techniki, samorządowców do Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Motywem przewodnim tego dnia jest wspieranie dialogu edukacji nauki i przemysłu. Wykłady oraz dyskusje panelowe będą koncentrowały się wokół:

–         nowych kompetencji pracowniczych będących odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i technologiczne;

–         innowacyjnych technologii obecnych w mieleckim przemyśle;

–         dobrych praktyk współpracy edukacji i biznesu.

Szczególnej uwadze polecamy wystąpienie Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kąkola – byłego Prorektora ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej – poświęcone głównym czynnikom stymulujących powstanie nowej rzeczywistości gospodarczej.

Odbędą się także prezentacje firmowe związane głównie z robotyką, technologiami przyrostowymi oraz komputerową obróbką materiałów.

10 maja (piątek) zapraszamy zorganizowane grupy uczniów z miasta i powiatu mieleckiego na wykłady, pokazy, warsztaty, konkursy do Samorządowego Centrum Kultury, na Plac Armii Krajowej oraz do Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA. W tym dniu postaramy się przekonać uczniów, że warto mieć marzenia. Mówić o tym będą goście Festiwalu, którzy już od dzieciństwa podążali za swoimi marzeniami. Mamy nadzieję, że przyjmie nasze zaproszenie mistrz świata w skokach narciarskich oraz pasjonat modelarstwa lotniczego Dawid Kubacki. W ramach wykładów, prezentacji oraz pokazów poruszymy między innymi tematy ekologiczne poświęcone odnawialnym źródłom energii oraz efektom zjawisk smogowych ich wpływie na zdrowie. Oczywiście w mieście o bardzo bogatych tradycjach lotniczych nie zapomnimy o 100-leciu rozwoju polskiego lotnictwa przełamującego podstawowe bariery, które można zdefiniować trzema słowami: dalej, szybciej, wyżej. Na ten temat pasjonująco mówił będzie Prof. dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Jesteśmy przekonani, że atrakcją Festiwalu będą łaziki marsjańskie zaprezentowane przez studentów z kół naukowych wyższych uczelni technicznych. Pamiętając o tym, że umiejętności rozwija się przede wszystkim w trakcie ćwiczeń praktycznych, zaproponujemy uczniom szereg warsztatów związanych z programowaniem robotów, budową modeli rakiet kosmicznych oraz ekologią. Nie zapomnimy także o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprowadzone zostaną dla nich zajęcia pokazowe metodami aktywizującymi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

11 maja (sobota), to dzień smyków na terenie Aeroklubu Mieleckiego. W tym miejscu chcemy gościć dzieci pod opieką dorosłych. Główne atrakcje, to między innymi pokazowe loty modeli rakiet oraz samolotów (w tym PZL Łoś 37B), mini zawody balonów Gordon Bennetta oraz  modeli rakiet kosmicznych, planetarium astronomiczne, a także… lot balonem na wysokość ok. 50 metrów.

W zeszłych latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów ze szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Niektóre z nich kontynuujemy w tym roku, ale są również nowe propozycje. Oto one:

–         Mieleckie Mistrzostwa Menedżerskie, ekonomiczna gra edukacyjna

–         Misja kosmiczna

–         Układ słoneczny – gra terenowa z kodami QR

–         Konkurs na długość lotu modeli rakiet kosmicznych

–         MielecBot 2019 – zawody z robotyki edukacyjnej

–         Programowanie i symulacja robotów KUKA w programie SIM PRO

–         Konkurs techniczny im. J.Pino

–         Mistrzostwa Mielca szkół podstawowych klas I-III i IV-VI w szachach błyskawicznych

–         I Międzyprzedszkolny Turniej Kodowania

Mamy nadzieję, że tworzony aktualnie program Festiwalu wpisze się w aspiracje edukacyjne, naukowe i gospo­darcze naszego miasta, o którym w przekazie ogólnopolskim wspólnie mówimy, że „Tu rozwijają się skrzydła

Festiwalowi będzie poświęcona strona internetowa www.festiwal10.ckp.edu.pl, na której będą zamieszczane szczegółowe informacje.

Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu

Janusz Soboń – Prezes Stowarzyszenia AUT „Leonardo”

Prof. dr hab. inż.  Bolesław Karwat – Przewodniczący Rady Programowej AUT „Leonardo”

Paweł Świerczyński – Prezes Aeroklubu Mieleckiego

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa