W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje Materiały promocyjne

32 uczniów zdobyło „Zawody Przyszłości”[FOTO]

32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu ukończyło kształcenie na kierunkach: mechanik monter maszyn i urządzeń (18 osób) oraz technik mechanik lotniczy (14 osób). Przygotowanie do wykonywania zawodu uzyskali dzięki udziałowi w projekcie „Zawody przyszłości”, którego uroczyste podsumowanie odbyło się w piątek, 21 maja.

Projekt „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Powiat Mielecki realizował go wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu i  z Partnerami – firmami:  Linetech S.A., Gardner Aerospace Mielec oraz Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A., które współuczestniczyły w tworzeniu programów nauczania dla poszczególnych kierunków.

W okresie od 01.09.2017 r. do 22.05.2021 r. uczniowie nie tylko zgłębiali  niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę teoretyczną, ale również szlifowali umiejętności praktyczne. W czasie ferii zimowych i wakacji monterzy maszyn i urządzeń odbyli łącznie 300 godzin praktyk w mieleckich firmach Gardner Aerospace oraz R&G. Jeszcze więcej, bo 450 godzin, trwały staże młodych mechaników lotniczych realizowane na lotnisku w Jasionce oraz Pyrzowicach u partnera projektu, firmy Linetech S.A. Uczniowie za każde  przepracowane 150 godz. otrzymywali stypendium w wysokości 997,40 zł. Koszty dojazdu, noclegów, odzieży roboczej oraz wymaganych szkoleń pokryto w ramach projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki środkom unijnym uczestnicy projektu mogli liczyć także na podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Przyszli monterzy maszyn i urządzeń odbyli kurs pn. „Przygotowywanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki”. Uczniowie klasy technik mechanik lotniczy ukończyli natomiast trzy szkolenia przygotowujące do uzyskania licencji mechanika obsługi Part-66.

Program „Zawody Przyszłości” był programem pilotażowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. To, co go wyróżnia to fakt, że stanowił odpowiedź na potrzeby pracodawców – jego zasadniczym celem było  dostosowanie metod i form kształcenia zawodowego pod potrzeby przemysłu – podkreślał już na wstępie spotkania podsumowującego przebieg projektu Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki, który w realizacji „Zawodów Przyszłości” uczestniczył od samego początku.

Partnerzy projektu, przedstawiciele firm Linetech oraz Gardner Aerospace Mielec podczas spotkania podsumowującego projekt zgodnie podkreślili, że ważnym aspektem podjętej współpracy było budowanie relacji pomiędzy edukacją i biznesem. Sami uczestnicy projektu,  za sprawą bogatego doświadczenia praktycznego oraz zdobytych, dodatkowych  certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności, stali się natomiast atrakcyjnymi kandydatami na pracowników. – Na lokalnym rynku pozyskanie specjalistów bywa trudne. Z tego względu, najlepszą inwestycją jest inwestycja w młodego człowieka – który na starcie może nie posiadać pakietu wymaganych umiejętności i kwalifikacji, ale  wykazuje chęć nauki i rozwoju. Tak też było w tym przypadku: staż pomógł nam wyłowić wiele talentów; osób zaangażowanych, świetnie rokujących na przyszłość – podkreślała Elżbieta Kiergiet-Szkutnik z firmy Linetech.

Udział w spotkaniu wzięli: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, radny Rady Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła – starosta kadencji 2014-2018 oraz urzędnicy ze Starostwa Powiatowego odpowiedzialni za realizację projektu :  Skarbnik Irena Turek, Dyrektor Wydziału Funduszu, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Bogdan Bieniek, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Grzegorz Piechota oraz Natalia Witek – specjalista ds. rozliczeń Projektu. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu reprezentowali dyrektorzy: obecny Arkadiusz Gałkowski oraz jego poprzednik Mariusz Wojciechowski również zaangażowany w realizację projektu, a także nauczyciele: kierownik  projektu Mieczysław Wilk i asystent kierownika projektu Jacek Zając.

Firmy partnerskie reprezentowali: Elżbieta Kiergiet-Szkutnik z firmy Linetech oraz Damian Kasza – Dyrektor Gardner Aerospace.

Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele uczniów – uczestnicy projektu „Zawody Przyszłości”, Sławomir Ogorzałek i Daniel Krupa. – Dużym szczęściem dla naszego rocznika było to, że projekt wystartował akurat w roku, w którym rozpoczynaliśmy naukę w szkole średniej. Dziękujemy wszystkim współtworzącym ten projektu za to, że mogliśmy rozwinąć skrzydła. Mamy dziś dużo wiedzy  teoretycznej, ale również wiemy, jak nasz zawód wygląda od strony praktycznej, a tym samym – wiemy, jak może wyglądać nasza zawodowa przyszłość– podkreślali absolwenci nowych kierunków.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 734 478,87 zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez Powiat Mielecki liczyło  661 030,96 zł. Powyższe środki pozwoliły nie tylko na organizację nauki i praktyk dla 32 uczniów innowacyjnych kierunków, ale również na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji łącznie ośmiu nauczycieli zawodu oraz doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych – tak, aby jak najwierniej odzwierciedlały naturalne warunki pracy.

Materiał Partnera

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dzień Otwarty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt [FOTO]

Wiadomości Mielec

Wakacyjny Kiermasz Książek

Wiadomości Mielec

Prace drogowe w Łączkach Brzeskich

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa