W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

Akcja Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu -„Otwarte drzwi”

W  przeciwdziałaniu przemocy domowej niezwykle ważne jest tworzenie instytucjonalnego systemu zintegrowanych działań, skierowanych zarówno  na osoby doświadczające przemocy, jak i na osoby stosujące przemoc.

Niezbędnymi elementami determinującymi skuteczność działania systemu jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa informacja oraz poradnictwo specjalistyczne. W taki kierunek wpisuje się akcja informacyjna MOPS w Mielcu o nazwie ,,OTWARTE DRZWI”.

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. W roku 2000 powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest                     z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r.  o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517). 

Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

Adresatami akcji są:

– osoby doświadczające przemocy domowej

– osoby stosujące przemoc domową

– świadkowie przemocy domowej

– osoby posiadające wiedzę o przypadkach występowania przemocy domowej  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca. 

Miejsce i termin realizacji:

Akcja informacyjna ,,Otwarte Drzwi” będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniach od 19 lutego do 23 lutego 2024 roku. 

Sposób realizacji:

  1. W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 19.02.2024 r. – 23.02.2024 r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa                w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. 
  2. W okresie realizacji zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji. 
  3. Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem                     i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy               domowej oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy domowej.

Akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”

Harmonogram dyżurów

Miejsce dyżurów: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

Dzień tygodniaZakres konsultacjiGodziny  konsultacjiNumer   pokoju Numer telefonu

Poniedziałek  19.02.2024 r.
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej16.00 – 17.00pok. 36884 057 694884 057 710
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu16.00 – 17.00pok. 37(017) 787 56 62

Wtorek20.02.2024 r.
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej15.15 – 17.00pok. 36884 057 694884 057 710
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15 – 17.00pok. 37(017) 787 5662

Środa21.02.2024 r.
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej
15.15 – 17.00

pok. 36
884 057 694884 057 710
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15 – 17.00pok. 37(017) 787 56 62

Czwartek22.02.2024 r.
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej
15.15 – 17.00

pok. 36
884 057 694884 057 710
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15 – 17.00pok. 37(017) 787 56 62

Piątek23.02.2024 r.
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy domowej15.15 – 17.00pok. 36884 057 694884 057 710
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15 – 17.00pok. 37(017) 787 56 62
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Medialna afera dosięgła nasz portal

Wiadomości Mielec

Jezioro łabędzie na scenie SCK [FOTO]

Wiadomości Mielec

Młodzi nieprzeciętni – zdolni uczniowie mieleckich szkół

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa