W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

”Dzień Otwartych Drzwi ” chronionych mieszkań [FOTO]

W czwartek 12 września 2019 r. w mieszkaniach chronionych przy ul. Mickiewicza 13 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu miał miejsce „Dzień Otwartych Drzwi”.

Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, osoby aktualnie zamieszkujące mieszkania chronione oraz dyrekcja i pracownicy MOPS zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu.

Sześć mieszkań chronionych w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 w których jest 25 miejsc funkcjonuje w Mielcu w ramach projektu pt. „Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3 RPO WP na lata 2013-2020.

W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Adriana Miłoś, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych Magdalena Weryńska – Zarzecka, radne obecnej kadencji – Jolanta Wolska i Urszula Malińska, przewodniczący Rady Osiedli Kościuszki i Kilińskiego (Wacław Świerczyński i Czesław Czyrny), a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Kardyś oraz pracownik socjalny Kinga Babula. Obecni byli przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu Alicja Jamborska oraz Marzena Michoń, ze „Stowarzyszenia Dla Was” – Joanna Dul-Wolanin, Stowarzyszenia „Mamy dla Was Czas” – Klaudia Lenart, ze Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ – Dorota Jamróz i Kinga Bielec z Biura Terenowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Grażyna Cieszyńska, Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej Joanna Boryczka-Szęszoł oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia mieszkań chronionych i rozmowy z osobami, które obecnie w nich przebywają. Zostali zapoznani z zasadami rekrutacji do udziału w projekcie oraz formami wsparcia, którymi są objęte osoby uczestniczące w projekcie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w mieszkaniach chronionych mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu pod nr tel. 17-787-56-00, pracownikami socjalnymi mieszkań chronionych pod nr tel. 515-682-764 lub koordynatorem projektu pod nr tel. 17-787-57-61.

Edward Tabor

Zobacz też...