W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Interpelacja Klubu Radnych PIS

Nasza redakcja otrzymała dziś od klubu Radnych PiS interpelację dotyczącą budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu

INTERPELACJA 

Zgodnie z §30 Statutu Powiatu Mieleckiego składam interpelację w sprawie inwestycji dot. budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu.

Uprzejmie proszę o informację:

  • Na jakim etapie jest przygotowanie /aktualizacja dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji przez Zarząd Powiatu?
  • Z jakiego źródła Zarząd Powiatu zamierza uzyskać finansowanie ww. inwestycji? Czy nadal rozważane jest ubieganie się o dofinansowanie z programu dróg samorządowych?
  • Jak wygląda współpraca Zarządu Powiatu samorządem Miasta Mielca w zakresie ww. inwestycji? Prośba o przekazanie informacji o dokonanych ustaleniach w miesiącach roku 2020 r. 
  • Jak wygląda współpraca Zarządu Powiatu z innymi samorządami? Prośba o przekazanie informacji o dokonanych ustaleniach w miesiącach roku 2020 r.
  • Czy Zarządu Powiatu będzie posiadał środki na wkład własny na realizację ww. inwestycji czy będzie wspierał się kredytem.

Uzasadnienie:

Inwestycja obejmująca budowę nowego mostu na Wisłoce pomiędzy Złotnikami a Rzędzianowicami wraz z dojazdami jest na ukończeniu i wkrótce nastąpi jej otwarcie. Społecznie pożądanym jest szybkie kontynuowanie dalszych etapów inwestycji obejmującej w szczególności budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu.

Celem przywołania faktów, na mocy porozumienia podpisanego w czerwcu 2019 r. Województwo Podkarpackie zobowiązało się przekazać Powiatowi Mieleckiemu posiadaną dokumentację projektową zawierającą projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i decyzją środowiskową. Powiat Mielecki z kolei miał zlecić jej aktualizację. Miasto Mielec zobowiązało się, że pokryje w połowie koszty realizacji inwestycji oraz zadeklarowało pokrycie 50% kosztów wykupu przez powiat gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Powiat Mielecki zadeklarował realizację inwestycji po uzyskaniu na ten cel dofinansowania zewnętrznego, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa; Funduszu Dróg Samorządowych i innych, a Województwo Podkarpackie i Miasto Miasto obiecały wspieranie Powiatu w staraniach o uzyskanie środków zewnętrznych.

Podpisane w 2019 r. porozumienie było wynikiem wcześniejszych ustaleń pomiędzy samorządami, tj. podpisanego w grudniu 2016 roku listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Mielec, Powiatem Mieleckim oraz Gminami Mielec, Czermin i Wadowice Górne.

Tylko dopełnienie całej inwestycji wymiernie poprawi transport w okolicach Mielca oraz mocno odciąży dotychczasowy most na Wisłoce. Brak szybkich działań w przedmiotowej sprawie zniweczy dotychczasową pracę i efekt będącej właśnie na ukończeniu inwestycji mostowej. Mieszkańcy gmin Mielec, Czermin, Borowa, Wadowice Górne i Radomyśl Wielki dojeżdżający do Mielca czekają na kolejne etapy tej inwestycji i poprawę komfortu podróży do Mielca. 

Tym bardziej ważne jest szybkie i aktywne działanie w sprawie pozyskania środków zewnętrznych patrząc na możliwy kryzys gospodarczy, który zapewne przełoży się na fundusze państwowe, kierowane w większym stopniu na łagodzenie skutków tego kryzysu. 

Mając przedstawione argumenty na uwadze proszę jak powyżej. 

W imieniu klubu Radnych PiS

w Radzie Powiatu Mieleckiego 

Z wyrazami uznania,

Zbigniew Tymuła

created by dji camera

Zobacz też...

1 Komentarzy

Katarzyna 1 maja 2020 (piątek) at 09:42

Panie Zbigniewie. Gdzie jest ścieżka rowerowa przy tej drodze?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa