W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Komunikat Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego

Osoby zgłaszające się do Wydziału Komunikacji powinny być wyposażone w maseczki ochronne zasłaniające usta i nos lub przyłbice.
Ponadto zaleca się, aby przy wejściu do Wydziału zdezynfekować dłonie za pomocą płynu dezynfekującego z dozownika umieszczonego w korytarzu.

Obsługa osób w Wydziale Komunikacji odbywa się w następujący sposób:
1. Poprzez system rezerwacji internetowej:
http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/
2. Poprzez system rezerwacji telefonicznej:
• Rejestracja pojazdów,
Telefon nr: 17 78 00 424
• Wyrejestrowanie pojazdów i zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu:
Telefon nr: 17 78 00 426
• Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wymiana dowodu rejestracyjnego, gaz, hak, dopisanie współwłaściciela:
Telefon nr: 17 78 00 447
• Sprawy dotyczące praw jazdy:
Telefon nr: 17 78 00 429;   17 78 00 430
3. Bezpośrednio w Wydziale Komunikacji na stanowisku obsługi Klienta.

W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji prosimy o zgłaszanie się do wydziału na 5–10 minut przed umówioną godziną oraz oczekiwanie na wywołanie.

Interesanci Wydziału Komunikacji proszeni są, po wywołaniu, o wejście do poczekalni Wydziału oraz oczekiwanie na podejście do stanowiska obsługi Klienta wskazanego przez  pracownika.
W poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu może przebywać maksymalnie 6 osób oczekujących na załatwienie sprawy (1 osoba na 10 m2).

Czynności związane ze zgłaszaniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji można dokonywać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, listownie tradycyjną pocztą lub złożenie dokumentów w Biurze podawczym.

Przyjmowana jest płatność za realizację usługi w Wydziale Komunikacji gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową w wpłatomatach znajdujących się na korytarzu lub za pomocą terminalu na stanowisku obsługi Klienta.Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości