W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje Kultura i nauka

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13

Prezydent Miasta Mieleca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu, ul. Łąkowa 6. 

ZARZĄDZENIE NR 1010/2021 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje: § 1.

 1. Ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana
  Bytnara „Rudego” w Mielcu, ul. Łąkowa 6.
 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 2.
  Wykonanie zarządzenia powierzyć Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca.
  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Prezydent Miasta Mielca
  Jacek Wiśniewski
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa