W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Magistrat poszukuje kandydatów na rachmistrzów spisowych

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., (według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00) przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 

W związku z tym Prezydent Miasta Mielca – Gminny Komisarz Spisowy w Mielcu ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych. 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo karbowe.

Kandydat na rachmistrza ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu zdalnym z wykorzystaniem aplikacji e-learning. Szkolenie obejmie część teoretyczną oraz część praktyczną.

Dane dostępowe do systemu zostaną przesłane na podany w formularzu kandydata na rachmistrza adres e-mail.

Po ukończeniu szkolenia kandydat na rachmistrza przystąpi do egzaminu, który także realizowany będzie za pomocą aplikacji e-learning. 

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie (jako pierwsze kryterium), oraz najkrótszy czas w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). 

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście utworzonej wg opisanych wyżej zasad, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych. W mieście Mielec przewidywanych jest 25 rachmistrzów. 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu.

Rachmistrz spisowy otrzyma wynagrodzenie za każdą wypełniona ankietę spisową.

Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. można pobrać na stronie internetowej Miasta Mielca (https://www.mielec.pl/trwa-nabor-na-rachmistrza) oraz w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

Termin składania formularzy: 1 lutego 2021 r. – 9 lutego 2021 r. 

Kandydat na rachmistrza może złożyć formularz osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, za pośrednictwem kanałów elektronicznych: na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub platformy ePUAP, albo pocztą.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na dedykowanej spisowi stronie internetowej: https://spis.gov.pl/, na stronie internetowej Miasta Mielca: https://www.mielec.pl/trwa-nabor-na-rachmistrza oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Mielcu – nr tel. 177874033, 177874035, e-mail: [email protected]

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Robert Groele

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa