W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Mielecki Budżet Obywatelski na rok 2024 rozstrzygnięty

Obywatelski W związku z przeprowadzonym w dniach  20 – 30 września 2023 r. głosowaniem w sprawie wyboru projektów zgłoszonych w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024, Komisja do Spraw MBO dokonała ustalenia wyników przeprowadzonego głosowania.

Była to już szósta edycja MBO w której mieszkańcy naszego miasta przez dziesięć dni wybierali projekty i zadania przewidziane do realizacji w roku 2024.

W sumie oddano 8574 karty do głosowania, z czego 373 kart oddano drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego. Nieważnych kart było 510.

W  głosowaniu na projekty lokalne mieszkańcy wybierali spośród 17 zgłoszonych propozycji. Maksymalna pula pieniędzy jaka jest przeznaczona na dany obszar wynosi 100 tys. zł.

W obszarze nr 1 obejmującym osiedla Borek i Lotników zwycięskim projektem została „Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 8 – Artystyczna Ósemeczka” na ul. Tańskiego (za 100 tys. zł. )

W obszarze nr 2 (Cyranka, Mościska) nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast w obszarze nr 3 (Smoczka i Smoczka I) jedynym projektem był montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka. Liczba głosów 70 (przy wymaganym minimum 50 głosów) sprawia, że projekt trafi do realizacji.

W obszarze nr 4 (osiedla Kilińskiego i Kościuszki) rywalizacja o zwycięstwo była najbardziej zacięta. Najwięcej głosów uzyskała Planeta Zabaw – Sprawne Dziecko przy Przedszkolu Miejskim nr 1 (ul. Mickiewicza) wyprzedzając „Modernizację wybiegów dla psów w schronisku Pies i Kot” o 101 głosów.

Spośród trzech projektów w obszarze nr 5 (os. Kopernika i os. Kusocińskiego) zdecydowanie najwięcej głosów (1287) otrzymała wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Ks. Skargi.

W obszarze nr 6 (Rzochów, Wojsław) zgłoszone zostały dwa projekty, które podzieliły między siebie pulę 100 tys. zł. Siłownia plenerowa wraz z parkingiem rowerowym oszacowana na 70 tys. zł. na osiedlu Rzochów przy ul. Wandy (SP 12) zebrała 310 głosów i trafi do realizacji. Drugi ze zgłoszonych w tym obszarze projektów – „Stojaki rowerowe na Osiedlu Wojsław za 30 tys. zł. otrzymał tylko 17 głosów przy wymaganym minimum 50 głosów i nie może zostać przyjęty do realizacji.

Zwycięskim projektem w obszarze nr 7 (Dziubków, Szafera) został Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim nr 7 przy ul. Botanicznej.

W obszarach nr 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności) i nr 9 (Niepodległości, Żeromskiego) zgłoszono po jednym projekcie, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę głosów i obydwa trafią do realizacji.

WYNIKI GŁOSOWANIA (według ilości uzyskanych głosów) na PROJEKTY LOKALNE):

OBSZAR 1 – Borek, Lotników

 1. Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (koszt – 100 000 zł) – 1034 głosy.
 2. Ławki podwieszane na pergoli i nasadzenia w donicach przy tężni solankowej
  (koszt – 100 000 zł) – 206 głosów.
 3. Zielony Mielec – wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na Osiedlu Lotników
  (koszt – 100 000 zł) – 123 głosy.

Obszar 2 – Cyranka, Mościcka

Brak projektów do  głosowania.

Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I

 1. Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (koszt – 100 000 zł) – 79 głosów.

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki

 1. Planeta Zabaw – Sprawne Dziecko – PM 1 (koszt – 100 000 zł) – 810 głosów.
 2. Modernizacja wybiegów dla psów w „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Pies i Kot” (koszt – 100 000 zł) – 709 głosów
 3. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego na Bulwarach (koszt – 100 000 zł) – 625 głosów.
 4. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mielcu
  (koszt- 100 000 zł) – 440 głosów.

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego

 1. Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu
  (koszt – 100 000 zł) – 1287 głosów.
 2. Remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mielcu
  (koszt – 100 000 tys. zł) – 544 głosy
 3. Stal Mielec Cup (koszt – 50 000 zł) – 401 głosów.

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław

 1. Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (koszt – 70 000 zł) – 310 głosów.
 2. Stojaki rowerowe na Osiedlu Wojsław (koszt – 30 000 zł) – 17 głosów.

Obszar 7 – Dziubków, Szafera

 1. Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim
  Nr 7 (koszt – 100 000 zł) – 637 głosów.
 2. Nowy pas zieleni – poprawa infrastruktury przy deptaku na Osiedlu Dziubków
  (koszt – 100 000 zł) – 82 głosy.

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności

 1. Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (koszt – 100 000 zł) – 120 głosów.

Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego

 1. Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (koszt – 100 000 zł) – 391 głosów.

W związku z tym, że w obszarze nr 2 (Cyranka Mościska) nie zgłoszono żadnego projektu zgodnie z regulaminem niewykorzystana pula pieniędzy w kwocie 100 tys. zł. przeznaczona na ten obszar, stanowić będzie uzupełnienie puli środków dla projektów ogólnomiejskich. Do puli ogólnomiejskiej trafi także kwota 30 tys. zł. niewykorzystana w obszarze obejmującym Rzochów i Wojsław.   

Wśród siedmiu zgłoszonych projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów zdobył projekt budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt tej inwestycji oszacowany na 1 mln 100 tys. zł stanowi pełną pulę przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie. Na drugim miejscu uplasował się projekt zakupu sceny mobilnej z wyposażeniem do organizacji imprez w mieście (o 602 głosy mniej), a na trzecim „Mieleckie Ogrody Deszczowe”.

Niewykorzystana w projektach lokalnych kwota 130 tys. zł. zasilająca budżet przeznaczony na projekty ogólnomiejskie, pozwala na realizację  kolejnego projektu ogólnomiejskiego, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Jedynym takim projektem jest  „(Nie) Męskie czytanie…spotkanie z pisarzami”, którego koszt oszacowano na 32 000 zł.

WYNIKI GŁOSOWANIA (według ilości uzyskanych głosów) na PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

1.Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt – 1 100 000 zł. – 2895 głosów.

2.Scena mobilna wraz z dodatkowym wyposażeniem do organizacji imprez w mieście. Koszt – 650 000 zł. – 2293 głosy.

3.Mieleckie Ogrody Deszczowe. Koszt 550 000 zł. – 2120 głosów.

4.Budowa boiska wielofunkcyjnego – Osiedle Lotników. Koszt 1 100 000 zł. – 1515 głosów.

5.Budowa tężni solankowej na Osiedlu Lotników. Koszt 1 000 000 zł. – 1309 głosów.

6.„Rekreacja na Wspólnej”- modernizacja boiska piłkarskiego. Koszt 1 100 000 zł. – 1161 głosów.

7.(Nie) Męskie czytanie…spotkanie z pisarzami. Koszt 32 000 zł. – 378 głosów.

BONUS

Wprowadzony do regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego tzw. bonus promuje  największą aktywność mieszkańców osiedla, którego projekt lokalny uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców Mielca, ale nie został wybrany w głosowaniu. Aktywność obliczana jest jako stosunek procentowy ilości zebranych głosów do liczby mieszkańców danego osiedla. Projekt taki będzie realizowany za środki finansowe zapisane w budżecie miasta w kolejnym roku budżetowym.

Po podliczeniu wszystkich głosów i uwzględnieniu liczby mieszkańców danego osiedla okazuje się, że do realizacji w ramach bonusu trafi projekt „Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Pies i Kot” wyceniony na 100 tys. zł. Przy ilości mieszkańców osiedla 2085 oddano na niego 709 głosów co daje stosunek procentowy 34%. Drugi na liście bonusowej projekt (Remont i modernizacja placu zabaw przy SP 6) osiągnął wynik 16,46% (ilość głosów 544 na 3304 mieszkańców), a trzeci – Nowy pas zieleni na os. Dziubków 2,6% (82 głosy na 3151 mieszkańców)

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach zgłoszonych projektów lokalnych:

-Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (koszt – 100 000 zł)

-Montaż krzesełek  na trybunach stadionu KS Smoczanka (koszt – 100 000 zł)

-Planeta Zabaw – Sprawne Dziecko (koszt – 100 000 zł)

-Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (koszt – 100 000 zł)

-Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (koszt – 70 000 zł)

-Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (koszt – 100 000 zł)

-Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (koszt – 100 000 zł)

-Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (koszt – 100 000 zł)

Bonus: 

-Modernizacja wybiegów dla psów w „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Pies i Kot” (koszt – 100 000 zł)

Projekty przyjęte do realizacji w ramach zgłoszonych projektów ogólnomiejskich:

– Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7.  Koszt 1 mln 100 tys. zł.

– (Nie) Męskie czytanie…spotkanie z pisarzami. Koszt 32 000 zł.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Prezentacja Zastępców Prezydenta Miasta Mielca [VIDEO]

Wiadomości Mielec

Światowy Dzień Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane [FOTO]

Wiadomości Mielec

Niedźwiedź pojawił się w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa