W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

„Mieleckie szkoły bez barier” – miasto uzyskało grant

Mielec uzyskał 1350 000 zł. dofinansowania.

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski w piątek 30 kwietnia  w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Mieleckie szkoły bez barier”, które będzie realizowane w naszym mieście  w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Projekt „Dostępna Szkoła” jest realizowany jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał z myślą
o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego główną osią jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. 

Dokument dotyczący Modelu Dostępnej Szkoły został opracowywany przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce. Model uwzględnia cztery obszary działania:

  • architektoniczny
  • techniczny
  • edukacyjny i społeczny
  • proceduralny i organizacyjny

Operatorem programu: „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” jest m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan
i Politechniką Gdańską.

Wniosek Gminy Miejskiej Mielec został złożony w pierwszej turze naboru, która składała się z dwóch etapów. Do drugiego etapu zakwalifikowano 16 z 28 wniosków, Natomiast 13 wniosków (wśród nich „Mieleckie Szkoły bez barier”) przeszło pozytywnie II etap oceny.

Mielecki projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego celem jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Jego zakresem objęte są SP 6, SP 8 i SP 11, a cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację m. in. prac remontowych oraz dostawy sprzętów służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto miasto skorzysta ze wsparcia pozafinansowego (wsparcie indywidualne – wsparcie doradców, opiekunów grantów; wsparcie grupowe – szkolenia, seminaria). Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 2,3 mln, a wysokość przyznanego Gminie Miejskiej grantu to kwota 1 350 000,00 zł.  

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa