W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Nieodpłatna pomoc prawna w Mielcu

19 grudnia w Starostwie Powiatowym w Mielcu podpisano umowy na współpracę w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku w Mielcu.

W spotkaniu wzięli udział radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej, delegowani do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Władze samorządowe powiatu reprezentował Wicestarosta Powiatu Mielekciego Andrzej Bryła, który wyraził nadzieję owocną współpracę pomiędzy samorządem, radcami prawnymi i adwokatami oraz korzystającymi z ich poradnictwa mieszkańcami powiatu.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem realizowanym w powiecie mieleckim od 2016 roku, na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w porozumieniu z samorządami prawniczymi. Dzięki realizacji tego zadania, mieszkańcy powiatu każdego dnia mogą bezpłatnie spotkać się w Mielcu z radcą prawnym, adwokatem lub mediatorem.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik poinformuje obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących klientowi uprawnieniach lub obowiązkach. Możliwe jest także sporządzenie przez niego projektu pisma we wskazanych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje ponadto pomoc w sporządzeniu projektu pism o: zwolnienie od kosztów sądowych; ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz informację o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej klienci mogą skorzystać także z nieodpłatnej mediacji.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych i mediacji mieści się przy ul. Żeromskiego 34 w Mielcu (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), pok. nr 4. Porady prawne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do godz. 16.00, po uprzedniej rejestracji.

Na porady można umówić się pod nr telefonu 17 78 00 416, e-mailowo: [email protected] lub za pośrednictwem elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się także w Gminach: Radomyśl Wielki, Przecław, Borowa, Wadowice Górne, Padew Narodowa, Czermin, Tuszów Narodowy i Gawłuszowice.

Więcej informacji pod adresem: https://powiat-mielecki.pl/wydzial-edukacji-zdrowia-i-spraw-spolecznych/nieodplatna-pomoc-prawna-13052020

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Grupa Taneczna na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dzieci w powiecie mieleckim

Wiadomości Mielec

Zmarł ks. Franciszek Dziedzic wieloletni proboszcz w parafii Tuszów Narodowy​

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa