W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Nowa dyrektor MOPS

Anna Adamczyk z dniem 1 kwietnia 2021 r. objęła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Nowa dyrektorka ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku socjologia w zakresie pracy socjalnej oraz studia podyplomowe z organizacji i metod pomocy społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1995r. Anna Adamczyk jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu na stanowiskach: pracownik socjalny, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej  zastępca Dyrektora Ośrodka. Od 27 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. pełniła obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

W trakcie zatrudnienia sukcesywnie podnosiła kwalifikacje odbywając liczne szkolenia z zakresu pomocy społecznej, kontroli zarządczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi.

Wykształcenie i ścieżka zawodowa Anny Adamczyk potwierdzają kwalifikacje i kompetencje do kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa