W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Ograniczenie niskiej emisji warunkiem poprawy jakości mieleckiego powietrza w sezonie grzewczym

Emisja z indywidualnych systemów grzewczych w decydującym stopniu odpowiada, obok transportu drogowego za tzw. niską emisję. Opublikowany na początku lutego br. projekt „Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza” wskazuje, że najwięcej działań jakie muszą być wdrożone w walce z niską emisją odnosi się do sektora komunalno-bytowego.

W mieście Mielcu te działania są prowadzone na różnych płaszczyznach. W odpowiedzi na ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy, miasto zorganizowało nabór deklaracji od mieszkańców i przygotowało dwa wnioski o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w ramach tzw. projektów parasolowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt – „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” dotyczy wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne kotły na gaz lub biomasę. Chęć udziału w projekcie zadeklarowało 127 mieszkańców (w tym 116 na kocioł gazowy, a 11 na kocioł na biomasę).

Drugi projekt – „Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” dotyczy wymiany starych pieców węglowych na kotły w których stosowany jest tzw. ekogroszek. Chęć udziału w tym projekcie zadeklarowało 49 mieszkańców.

Wnioski zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim pod koniec września 2018 r. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursów to marzec bieżącego roku.

Dodatkowo prowadzone jest aktywne promowanie i pomoc mieszkańcom przy analizie możliwości uzyskania dofinansowania do termomodernizacji i innych dostępnych w programie działań, z finansowanego przez resort środowiska programu „Czyste Powietrze”. Program który potrwa do 2029 r. jest skierowany na dofinansowanie działań związanych z szeroko pojętą poprawą efektywności energetycznej – wymianą starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła spełniające najwyższe normy (np. na wysokosprawne źródła gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne, źródła na paliwo stałe – węgiel, biomasa).

Dofinansowanie można otrzymać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku z wymianą stolarki. Program skierowany jest między innymi do właścicieli budynków istniejących, w tym w szczególności w zakresie odpowiedniej izolacji budynku. Wiele budynków w Mielcu było budowanych gdy nie stosowano rozwiązań uwzględniających izolację cieplną, co prowadzi do dużych strat energii i ciepła, a w warunkach polskich, tj. produkcji ciepła w źródłach indywidualnych z wykorzystaniem paliw stałych,
do emisji zanieczyszczeń. Efektem jest  zjawisko smogu. Innym skutkiem niskiej efektywności energetycznej budynków są wysokie koszty jakie ponoszą mieszkańcy
na ogrzewanie.

Inwestycje dofinansowane z programu zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Termomodernizacja połączona z wymianą okien pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię pierwotną (mniejsze zużycie paliwa do ogrzania budynku), a co za tym idzie, spowodują zmniejszenie emisji.

Pod koniec stycznia br. został wyłoniony wykonawca, który będzie realizował monitoring warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie miasta Mielca, przy wykorzystaniu mobilnej stacji monitoringu powietrza i hałasu. Działania
te będą realizowane przez cały rok, a także w uzasadnionych sytuacjach w miejscach  wskazanych przez mieszkańców. W najbliższym czasie stacja będzie stacjonowała na terenie firmy Autopart, a prowadzone badania pozwolą na identyfikację potencjalnego źródła zanieczyszczeń z wybranego terenu SSE oraz wskażą wielkość imisji
na analizowanym obszarze.

Po raz kolejny w sezonie grzewczym na terenie Mielca realizowane są kontrole pod kątem spalania zabronionych odpadów w przydomowych kotłowniach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do właściciela nieruchomości wyciągane są konsekwencje karne. Od 3 stycznia br. do 15 lutego Straż Miejska przeprowadziła już 38 kontroli w wyniku których zostało ukaranych osiem osób.

Edward Tabor

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura na talerzu – kulinaria różnych krajów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bibliotece w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Cyrk Korona – Nowe Show jak z Bajki [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa