W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Oświadczenie byłej dyrektor PZPSW

Dziś nasza redakcja otrzymała oświadczenie, Elżbiety Wyparło byłej dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, w którym informuje o zakończeniu jednego z etapów sprawy prowadzonej na jej wniosek. 

Mielec, 20 października 2020 r.

Oświadczenie

Zgodnie z zapowiedzią, uprzejmie informuję o zakończeniu jednego
z etapów mojej sprawy. W dniu 13 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpoznał skargi Wojewody Podkarpackiego
i moją na uchwałę Zarządu Powiatu Mieleckiego, którą zostałam odwołana z funkcji dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił uchwałę Zarządu Powiatu Mieleckiego na podstawie której zostałam odwołana z funkcji dyrektora oraz zasądził od Zarządu Powiatu Mieleckiego na rzecz Wojewody i moją odpowiednio zwrot kosztów postepowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że nie zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek, który mógłby być podstawą natychmiastowego odwołania w trakcie roku szkolnego. Zwlekałam niemal tydzień
z upublicznieniem tej informacji, chcąc umożliwić Zarządowi Powiatu Mieleckiego samoistne zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Oczywiście spodziewam się, że Zarząd Powiatu Mieleckiego będzie wnosił skargę kasacyjną od tego wyroku, gdyż w innym przypadku musiałby przyznać się do naruszenia prawa. Wniesienie skargi kasacyjnej będzie natomiast wygodną wymówką, iż sprawa jest w toku. Przewiduję, że Zarząd Powiatu Mieleckiego nadal będzie brnął ścieżką wyznaczoną przez wicestarostę Andrzeja Bryłę, który jak może się wydawać, pełni funkcję rzeczywistego starosty i potrafi przekonać Zarząd Powiatu Mieleckiego do swojej chybionej argumentacji. Założyć więc należy, że Zarząd Powiatu Mieleckiego najpewniej nie będzie potrafił zaakceptować i uszanować wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Niezależnie od dalszego rozwoju tej sprawy oraz traktując w/w wyrok również, jako formę moralnego zwycięstwa, chcę serdecznie podziękować wszystkim życzliwym mi osobom, które udzielały mi wsparcia w tych trudnych chwilach. Przede wszystkim mojej rodzinie, która doznała uszczerbku w normalnym funkcjonowaniu i musiała zmierzyć
się z publicznym wymiarem tej sprawy, a była dla mnie przez cały czas nieocenionym wsparciem. Również rodzicom, nauczycielom i pracownikom z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, którzy jednoznacznie opowiedzieli się po mojej stronie w tej sprawie. 

Serdecznie dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi za publiczne zabranie głosu w mojej obronie połączone z dosyć dosadną oceną „dokonań” Zarządu Powiatu Mieleckiego, a także Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart, za wniesienie skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Mieleckiego i Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty Pani Małgorzacie Rauch, za niezłomne wykonywanie funkcji i odporność na manipulacyjne argumenty Zarządu Powiatu Mieleckiego, przejawiającą się dwukrotnym negatywnym zaopiniowaniem wniosku o odwołanie mnie z funkcji dyrektora.

W szczególny sposób jestem również wdzięczna Posłowi na Sejm RP, Panu Fryderykowi Kapinosowi za okazane wsparcie i interwencję w mojej sprawie oraz radnej Powiatu Mieleckiego Pani Marii Orłowskiej, za podjęcie nierównej walki w mojej obronie na forum Powiatu Mieleckiego
ze stronnikami Andrzeja Bryły. Finalnie dziękuję również Regionowi Rzeszowskiemu NSZZ Solidarność Oddział w Mielcu za okazane wsparcie oraz udostępnienie obsługi prawnej.

Będę informować o dalszym rozwoju tej sprawy.

                                                            Elżbieta Wyparło

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Makbet według rudzian

Wiadomości Mielec

Uczniowie na spływie kajakowym Wisłoką [FOTO]

Wiadomości Mielec

Sport w Mielcu – oczami dziecka [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa