W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Po trzykroć kanalizacja

W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 23 miliony złotych na inwestycje i remonty, przy czym najważniejsza będzie kanalizacja sześciu miejscowości. Co bardzo pozytywne po raz kolejny wzrastają dochody własne, które stanowią blisko 20 procent.

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. Podczas sesji 28 stycznia radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 rok.

Ponad 14 milionów dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2019 rok to 73,08 mln zł. Jak zatem przedstawiają się główne pozycje? Jedną z najważniejszych stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W tym roku osiągnąć mają ponad 14 mln złotych (14,4 mln zł), z czego grubo ponad połowę stanowić będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7,93 mln zł, (237 tys. zł od osób prawnych). Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 mln zł i od osób fizycznych – 1,17 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 555 tys. zł, od środków transportu od osób fizycznych – 328 tys. zł, a od osób prawnych 106 tys. zł, a także z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – blisko 181 tys. zł.

– Po raz kolejny rosną nam dochody własne z tytułu podatków. W skali całego budżetu jest to prawie 20 procent. Wzrost następuje zarówno z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z podatku od nieruchomości, które płacą firmy. Oznacza to, że nasze firmy się rozwijają, a ludzie więcej zarabiają – komentował podczas sesji burmistrz Józef Rybiński.

Na dochody bieżące składają się też subwencje w wysokości 25,12 mln zł, z czego część oświatowa wynosi 15,86 mln zł. Dotacje celowe i inne środki zewnętrze to z kolei kwota 31,09 mln zł.

Rozwojowe wydatki

W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą 81,08 mln zł, z czego na inwestycje i remonty przewidziano 23,14 mln zł. – Na inwestycje przeznaczamy blisko 30 procent budżetu. Tak duży odsetek świadczy, iż jest to dobry budżet, rozwojowy – komentował burmistrz Rybiński. – Najważniejsza inwestycja to po raz pierwszy kanalizacja, po raz drugi kanalizacja i po raz trzeci kanalizacja. Kanalizujemy bowiem sześć miejscowości. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy zapisane zatem ponad 20 mln zł. Ponad 4,5 miliona przeznaczamy na drogownictwo, choć potrzeby są jeszcze większe. Będziemy także dofinansowywać inwestycje powiatowe (drogi) i wojewódzkie (chodnik) – dodaje.

Ile na oświatę i socjal?

Wciąż najwięcej gmina przeznacza na funkcjonowanie oświaty – 24,8 mln zł. Z tej puli 14,35 mln zł zarezerwowane zostało na szkoły podstawowe (z czego 814 tys. zł na zadania inwestycyjne), 1,5 mln zł na gimnazjum, 4,3 mln zł na przedszkola, a 200 tys. zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ponad 2 mln zł stanowi dotacja na działanie NSP w Dulczy Małej.

Na działania z zakresu pomocy społecznej i rodziny gmina wyda 21,8 mln zł., z czego połowa przeznaczona zostanie na świadczenia wychowawcze w ramach programu rodzina 500+ (11,07 mln zł). Na kulturę fizyczną przeznaczono 830 tys. zł, a na działania z zakresu kultury zarezerwowano 1,09 mln zł.


e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura na talerzu – kulinaria różnych krajów [FOTO]

Wiadomości Mielec

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bibliotece w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Cyrk Korona – Nowe Show jak z Bajki [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa