W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Ponad 7 km dróg z nową nawierzchnią

W tym roku Gmina Radomyśl Wielki zamierza przeznaczyć ponad 2,5 mln zł na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Pierwszy przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych już został ogłoszony.

Prace będą prowadzone w dziewięciu miejscowościach na 13 odcinkach dróg o łącznej długości ponad 7 kilometrów.

Magistrat przymierza się do wykonania kolejnych nowych nawierzchni asfaltowych dróg, parkingów, a także do budowy chodników. Ma to kosztować około 1,7 mln zł.

Ponadto magistrat zarezerwował pieniądze na wspólne inwestycje z powiatem mieleckim i urzędem marszałkowskim. Tradycyjnie radomyski ratusz wesprze starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych i nowych nakładek asfaltowych. Na ten cel w budżecie znalazło się w sumie 700 tys. zł. Z kolei 170 tys. zł zapisano na dofinansowanie do budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Mielec – Lisia Góra w Zgórsku i Partyni.

 

Jest już przetarg

Magistrat ogłosił właśnie przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Dąbiu, Dulczy Małej, Dulczy Wielkiej, Janowcu, Pniu, Podborzu, Radomyślu Wielkim, Rudzie i Zgórsku. – Gmina Radomyśl Wielki wzorem lat ubiegłych chce w tym roku wykonać dywaniki asfaltowe na drogach kamienistych, jak i nowe nakładki na istniejących, ale już zniszczonych nawierzchniach asfaltowych. Ogłosiliśmy już przetarg na to przedsięwzięcie. W powiecie mieleckim jesteśmy pewnie pierwsi, albo jednymi z pierwszych, którzy ogłosili przetarg na asfaltowanie dróg. Daje to nam taką przewagę, że w drodze przetargu istnieje możliwość uzyskania dobrych cen. Liczymy zatem na uzyskanie sporych oszczędności – mówi Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

 

Które odcinki?

Przedsięwzięcie, na które rozpisano przetarg obejmuje wykonanie nowych nakładek na istniejących nawierzchniach asfaltowych, jak i nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z utwardzeniem poboczy. Roboty te dotyczyć będą następujących dróg gminnych: Dąbie – Zagrody na długości 2000 m; Dulcza Mała – Góra na długości 500 m; Dulcza Mała na p. E. Gera na długości 180 m; Dulcza Wielka na p. F. Ryba na długości 470 m; Dulcza Wielka na p. Moździeża na długości 260 m; Janowiec w kier. na Patryję na długości 380 m; Pień przez wieś na długości 500 m; Podborze – Podlesie na długości 250 m; Ruda w kier. na Smutek na długości 460 m; Ruda – Ścieżki na długości 700 m; Zgórsko w kier. stadionu na długości 380 m; na ulicy Kąty w Radomyślu Wielkim na długości 560 m i na ul. Akacjowej w Radomyślu Wielkim na długości 500 m.

W sumie na tych 13 odcinkach dróg nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi się na długości 7,14 km. Prace w tych miejscowościach mają być ukończone do 16 czerwca.

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija 22 lutego o godz. 10.

 

Zobacz też...