W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Radomyśl Wielki pozyskał pieniądze na drogi i chodniki

Gmina Radomyśl Wielki otrzyma niemal 5 milionów złotych na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. To pieniądze w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje przebudowę pięciu dróg gminnych o łącznej długości nawierzchni jezdni 4,86 km metrów wraz z odcinkową budową chodników na odcinku 1676 m i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. W ramach inwestycji na jezdniach zostanie położony beton asfaltowy. Poprawione zostanie także odwodnienie dróg poprzez udrożnienie istniejących przepustów drogowych bądź odmulenie rowów, bądź budowę kanalizacji burzowej. W uzasadnionych przypadkach poprawione zostanie oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja będzie obejmować następujące zadania:

– przebudowę drogi gminnej Dulcza Wielka – Janowiec – Bielizny na odcinku o długości 1350 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Droga ta została uszkodzona podczas powodzi w maju 2019 roku. Łączy się z trasą wojewódzką nr 984 Lisia Góra – Mielec stanowiącą dojazd do autostrady A4;

– przebudowę drogi gminnej Dąbie – Zagrody – Ruda polegającą na budowie chodnika w jej pasie drogowym na odcinku 960 m oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni tej drogi na odcinku o długości 2925 m. Ten trakt gminny łączy dwie trasy powiatowe Brzeźnica – Radomyśl Wielki i Radomyśl Wielki – Przeryty Bór;

– przebudowę trzech dróg gminnych: ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku łącznym 584 m wraz z budową 716 m nowych chodników i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. Drogi te znajdują się na rozwijającym się osiedlu mieszkaniowym i prowadzą do terenów inwestycyjnych – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokowanie tam inwestycji z zakresu budownictwa jednorodzinnego, z zakresu usług oraz z zakresu usług sportu i rekreacji.

Drogi to był, jest i pewnie jeszcze długo będzie oczekiwany temat przez społeczeństwo. Cieszymy się, że będziemy mogli zrealizować to przedsięwzięcie. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu z terminem zakończenia robót w przyszłym roku – informuje burmistrz Józef Rybiński.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa