W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Raport o stanie gminy i absolutorium dla wójta gminy

15 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach, połączona z prezentacją przedstawioną przez Bronisławę Zięba – skarbnika gminy.

Przed udzieleniem absolutorium sekretarz  gminy zapoznała radę gminy z raportem o stanie gminy za 2019 rok, obrazującym zadania wykonywane przez wójta gminy, w kontekście przyjętych przez radę gminy w 2019 roku uchwał. Raport opublikowany jest w BIP na stronie gminy. 

Raport o stanie gminy stanowi zestawienie danych i informacji dotyczących jednostki samorządu terytorialnego, którą jest Gmina Tuszów Narodowy. To rodzaj opisowego sprawozdania, co w 2019 roku zostało zrealizowane w ramach wykonywanych zadań własnych, zarówno tych fakultatywnych jak i obligatoryjnych, wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. 

Jest on podsumowaniem działalności wójta gminy jako organu wykonawczego, w kontekście realizowanych programów, uchwał rady gminy i budżetu na przestrzeni 2019 roku. Powyższe wynikają ze strategii rozwoju gminy przyjętej na lata 2014-2024. Gmina podejmując działania, realizuje swoją misję, która brzmi: „Zadaniem gminy jest dążenie do równomiernego, kompleksowego rozwoju w sołectwach, poprzez zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą, opartą na bazie usługowo-gospodarczej i rolniczej, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.” 

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa