W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Ruszają kontrole spalania przydomowych kotłowni

Od stycznia br. Straż Miejska rozpocznie przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w kotłowniach przydomowych będących własnością osób fizycznych.

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa podkarpackiego reguluje ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Kotły węglowe zakupione przed wejściem w życie uchwały antysmogowej muszą zostać wymienione na ekologiczne źródła ogrzewania zgodnie z poniższymi terminami:

  • Kotły których czas eksploatacji jest wyższy niż 10 lat

– muszą zostać wymienione – do 31 grudnia 2021 r.

  • Kotły których czas eksploatacji wynosi od 5 do 10 lat

– muszą zostać wymienione – do 31 grudnia 2023 r.

  • Kotły których czas eksploatacji jest krótszy niż 5 lat

– muszą zostać wymienione – do 31 grudnia 2025 r.

  • Kotły posiadające klasę 3 oraz 4

– muszą być wymienione – do 31 grudnia 2027 r.

Aby doprecyzować powyższe terminy:

– Kotły pozaklasowe i z datą produkcji do 2007 r. miały obowiązek likwidacji do końca grudnia 2021 r.

– Kotły z datą produkcji od 2008 r. – 2013 r. miały obowiązek likwidacji do końca grudnia 2023 r.

– Kotły wyprodukowane w latach 2014 – 2019 mają obowiązek likwidacji do końca grudnia 2025 r.

– Kotły 3 oraz 4 klasy muszą zostać zlikwidowane do końca grudnia 2027 r.

Jeśli nie masz możliwości podłączenia się do sieci gazowej lub ciepłowniczej skorzystaj z dostępnego Rządowego  Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” i weź dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania na pellet, gaz lub Odnawialne Źródła Energii w postaci pomp ciepła.

Punkt konsultacyjny jest czynny w każdą środę od godziny 7.30 do 15.30 oraz w czwartki od godziny 13.30 do 15.30 w budynku przy ul. Żeromskiego 23 (budynek za policją) p. 17.

Ruszył sezon grzewczy, w związku z tym pamiętaj o obowiązku segregacji śmieci  i nie spalaj  w kotłowniach niedozwolonego opału w tym odpadów komunalnych.

Kontrole te, jak co roku realizowane są na terenie całej Gminy Miejskiej Mielec w okresie jesienno-zimowym i mogą odbywać się godzinach od 6.00 do 22.00.

 Aby uniknąć otrzymania mandatu – poza niepaleniem śmieci:

Nie należy kupować mułów węglowych oraz flotokoncentratów.

Nie należy kupować węgla oraz brykietu brunatnego.

Nie wolno również palić drewnem o zawartości wilgotności pow. 20 %.

Uprawnienie do karania za łamanie przepisów daje podjęta 23 kwietnia 2018 r. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw innych niż dopuszczalne w podjętej uchwale.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej, może także poprosić kontrolowanego o okazanie atestu, który powinien mu wydać sprzedający dane paliwo stałe, bowiem składy sprzedające opał mają obowiązek spełniać wymagania określone w  Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Ustawa ta obowiązuje
od  12 września 2018 r.

Jeżeli w wyniku kontroli kotłowni strażnicy potwierdzą spalanie odpadów komunalnych bądź innych odpadów osoba kontrolowana musi się liczyć z nałożeniem na nią kary grzywny do 500 zł. W przypadku zakwestionowania wyniku kontroli  strażnik ma prawo do pobrania uśrednionej próbki  popiołu, która następnie zostanie wysłana do laboratorium badawczego w celu sprawdzenia jej składu i zawartości. Niestety, ostatnie kontrole ponownie pokazały, że pomimo trwającej od lat kampanii informującej o zakazie i szkodliwości spalania odpadów w dalszym ciągu ujawniane są przypadki, gdzie właściciel posesji lekceważy przepisy, a zarazem swoje i nasze zdrowie.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Podleszanach

Wiadomości Mielec

Kontrolę autokaru turystycznego może zgłosić każdy [FOTO]

Wiadomości Mielec

Dla mojej najpiękniejszej Mamy – koncert [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa