W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Ruszyły kontrole przydomowych kotłowni

Straż Miejska w Mielcu w ramach działań ograniczających tzw. niską emisję wznowiła przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli przydomowych kotłowni na terenie całej Gminy Miejskiej Mielec. Kontrole takie od kilku lat prowadzone są w okresie jesienno-zimowym i mogą odbywać się godzinach od 6.00-22.00.

Jeżeli w wyniku kontroli kotłowni strażnicy potwierdzą spalanie odpadów komunalnych bądź innych zabronionych odpadów, osoba kontrolowana musi się liczyć z nałożeniem na nią kary grzywny do 500 zł.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej, może także poprosić kontrolowanego o okazanie atestu na zakupione paliwo. Obowiązek wystawiania takiego świadectwa jakości paliwa nałożyła na sprzedawców ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw obowiązująca od 12 września bieżącego roku.

W przypadku zakwestionowania wyniku kontroli strażnik ma prawo do pobrania uśrednionej próbki popiołu, która następnie zostanie wysłana do laboratorium badawczego w celu sprawdzenia jej składu i zawartości.

-Niestety, ostatnie kontrole ponownie pokazały, że pomimo trwającej od lat kampanii informującej o zakazie i szkodliwości spalania odpadów w dalszym ciągu ujawniane są przypadki, gdzie właściciele posesji lekceważą obowiązujące przepisy narażając na szwank zarówno swoje jak i nasze zdrowie – powiedział Komendant Straży Miejskiej w Mielcu Arkadiusz Misiak.

Oprócz kontroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Mielec w godzinach popołudniowych, prowadzone będą pomiary za pomocą mobilnej stacji monitoringu powietrza, która zdiagnozuje problem niskiej emisji oraz wyszczególni posesje stwarzające uciążliwości związane ze spalaniem odpadów komunalnych.

Przypomnijmy – aby uniknąć otrzymania mandatu:

-Nie wolno palić w piecu odpadami komunalnymi

-Nie wolno również palić drewnem o zawartości wilgotności pow. 20 %

-Nie należy kupować mułów węglowych oraz flotokoncentratów

-Nie należy kupować węgla oraz brykietu brunatnego

Edward Tabor

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa