W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Środki zewnętrzne na edukację

Gmina Miejska Mielec nieustannie pozyskuje środki zewnętrzne dla edukacji. W ostatnim czasie wzięliśmy udział w Programie „Akademia Małych Zdobywców”, którego operatorem jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Główną ideą programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. W bieżącym roku pilotażowo zajęcia będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu.  W ramach udziału w programie szkole został użyczony sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Gmina Miejska Mielec aplikowała również wniosek o udział w programie rządowym „Aktywna tablica”, w ramach którego V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu otrzymało 14 tys. zł na zakup 3 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej co najmniej 55 cali.

Miasto Mielec pozyskało także prawie 72 tysiące złotych będące zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Corocznie od czterech lat dofinansowywane są pracownie szkół miejskich, a w bieżącym roku środki finansowe zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu.

Gmina Miejska Mielec pozyskała ponadto 20 tysiące złotych będące zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy tytułem dofinansowania doposażenia nowo powstałych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji ze szkolnych pomieszczeń nie będących dotychczas salami dydaktycznymi. W bieżącym roku środki finansowe zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu na doposażenie „Szkolnego studia nagrań” oraz do Szkoły Podstawowej nr 12 na zakup interaktywnego monitora.

Miasto Mielec wzięło również udział we wrześniu w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”, którego celem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Gmina pozyskała prawie 60 tysięcy złotych na 11 wycieczek szkolnych na podstawie wniosków dyrektorów 8 szkół miejskich.

DCIM\105GOPRO
e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa