W Cieniu Jupiterów Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Strefa Tuszów –historyczna chwila dla gminy [FOTO]

24 maja to wyjątkowy dzień  dla gminy Tuszów Narodowy. W tym dniu na XXVI sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Terenów zabudowy produkcyjno-usługowej –Strefa Tuszów” w miejscowości Tuszów Narodowy.

Intensywne prace nad planem trwały blisko 3 lata, co wiązało się z uzgodnieniami, opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych planu. Plan ten zakłada rewolucyjne, strategiczne  zmiany w gminie. 

Plan został omówiony na radzie gminy przez projektanta Tomasza Jakowskiego i gminnego geodetę Wiesława Tworka. 

Opracowywany obszar obejmuje teren o powierzchni około 97 ha, położony jest w Tuszowie Narodowym i  stanowi własność gminy. Zlokalizowany jest po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 985, przy obwodnicy Mielca. W obrębie terenu inwestycyjnego, w jego wschodniej części znajduje się lądowisko z budynkiem aeroklubu, co stanowi atut i wyjątkowość tych terenów. Z kolei w północno – wschodniej części terenu znajduje się Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów rolnych, a od północnego – wschodu graniczy z terenami leśnymi. 

Uruchomienie działania miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w Tuszowie Narodowym pozwoli na wdrożenie go do Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane kierunki inwestycji określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Dlatego też opracowywany MPZP zapewnia na długie lata rozwój społeczno – gospodarczy gminy, w którym następuje proces integrowania działań społecznych,  z zachowaniem równowagi przyrodniczej, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania obecnie podstawowych potrzeb mieszkańców  i ich przyszłych pokoleń.

             Obszar ten posiada dogodną dostępność komunikacyjną i jest częściowo wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. Budowy będą wymagać drogi publiczne stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego, a szczególnie bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 985. Budowy wymagać będą też sieci kanalizacji sanitarnej na całym obiekcie, sieci kanalizacji  deszczowej, zbiornika retencyjnego na wodę opadową oraz sieci wodociągowych. 

           Na obrzeżach terenu objętego planem  działają już pierwsze firmy. Firma VAN-BERDE,  a w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstaje Firma Produkcyjno – Handlowa IMPOL-Mielec sp. z o.o.

Opracowany plan to ogromna szansa dla gminy a jego efekty zaprocentują w kolejnych latach. Cieszę się, że dzisiaj jest finał prac. To dla naszej gminy historyczna data. Dzisiaj decydujemy o jej rozwoju, a skutki uchwały zaprocentują w najbliższych kilkudziesięciu latach. Przed nami uzbrojenie terenu, na co będziemy zabiegać o fundusze unijne i krajowe i pozyskiwanie pierwszych inwestorów- podkreślał wójt gminy gminy Andrzej Głaz

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Otwarcie Miesiąca Kultury Borowskiej [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Mieleccy seniorzy z rewizytą w Portugali

Wiadomości Mielec

Policjanci podsumowali weekend na mieleckich drogach

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa