Nowe odcinki dróg, kolejne wyremontowane mosty i infrastruktura sportowa – to wszystko przyniesie rok 2018. Powiat Mielecki zainwestuje również w bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę ich zdrowia.

W planie władz samorządowych powiatu są ważne inwestycje w mieleckim szpitalu oraz wyczekiwane remonty przychodni.
Przypomnijmy. Budżet Powiatu Mieleckiego uchwalony w piątek, 29 grudnia, zakłada wydatki na kwotę 151 740 580,00 zł. Znaczna część pieniędzy przeznaczona zostanie na realizację kolejnych inwestycji.


Dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Mielcu planuje wyremontować dwie przychodnie – nr 4 znajdującą się przy ul. Żeromskiego i nr 5 znajdującą się przy ul.Tańskiego. – Dla Przychodni nr 4 przygotowana została już dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obecnie starostwo czeka na rozpoczęcie naboru wniosków do programu, dzięki któremu będzie mogło pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na realizację tego zadania – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. Rozstrzygnięte zostało też zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji remontu Przychodni nr 5. Zadaniem tym zajmie się firma Igor Babelski z Rzeszowa.

Kolejne ważne zadania z zakresu ochrony zdrowia będą realizowane w mieleckim szpitalu. Powiat Mielecki zabezpieczył w tegorocznym budżecie milion złotych na przebudowę oddziału opieki świąteczno-nocnej mieleckiego szpitala oraz 4 192 758,00 zł – jako wkład własny w zadanie pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

Projekt ten wart jest łącznie ponad 14 milionów złotych i zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zakłada przebudowę i rozbudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym m.in. stworzenie dodatkowych sal operacyjnych oraz doposażenie szpitala w 167 sztuk nowego sprzętu medycznego. – To niezwykle ważne zadanie, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Cieszymy się, że z pomocą dofinansowania uda nam się je zrealizować – podkreśla starosta.
Dużym zadaniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu będzie również budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności.

Na wykonanie systemu starostwo pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 2 232 614,00 zł. Wartość całości zadania szacuje się na 3 434 791,00 zł.

Nowe drogi to priorytet!

Jednym z największych zadań drogowych planowanych na rok 2018 będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1187R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego w Mielcu na odcinku od km 0 + 770 do km 1+ 865. Zadanie, będące kontynuacją tegorocznego remontu w obrębie al. Kwiatkowskiego i ul. Wojska Polskiego, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi.
– Podobnie jak w roku 2017, tak i w roku 2018 władze samorządowe Powiatu Mieleckiego zajmą się remontem mostów. Zaplanowaliśmy przebudowę przepraw na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana oraz na potoku Rów w miejscowości Grochowe. Drugie z zadań realizowane będzie wspólnie z nadleśnictwem, przy udziale dofinansowania zewnętrznego – wylicza starosta Zbigniew Tymuła. Jak dodaje, powiat będzie kontynuował współpracę z gminami w zakresie budowy nowych odcinków chodników oraz przebudowy dróg powiatowych.

W planach jest też: przygotowanie dokumentacji do budowy nowego odcinka obwodnicy, budowa sygnalizacji świetlnej w Chorzelowie oraz wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby wykonywanych modernizacji. W budżecie na rok 2018, na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, zabezpieczono kwotę 6 286 281,00 zł – będzie to wkład własny powiatu w zaplanowane inwestycje. Resztę kosztów pokryją środki zewnętrzne opiewające na około 5 milionów złotych.
Edukacja przede wszystkim – kolejne inwestycje w szkołach
Wiele będzie działo się również w zarządzanych przez powiat szkołach. W budżecie zostały zabezpieczone środki wysokości 240 000,00 zł na termomodernizację budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Powiat Mielecki przygotuje również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę/modernizację obiektów warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu.

Będzie to kontynuacja zadań realizowanych przy „Elektryku” w 2017 roku – wizerunek i funkcjonalność szkoły zostały wtedy ulepszone wyremontowaną i rozbudowaną salą gimnastyczną oraz nowym, współgrającym z otoczeniem ogrodzeniem.
– Ważnym zadaniem roku 2018 będzie budowa tzw. „orlika”, a więc boiska pod przykryciem balonowym przy II Liceum Ogólnokształcącym. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na to zadanie – podkreśla starosta mielecki. Na ten cel, a także na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną, w budżecie zarezerwowano 2 miliony złotych.

By urząd był lepszym miejscem dla klientów

W powiecie mieleckim w 2018 roku będą kontynuowane działania służące usprawnieniu pracy urzędu. Powiat Mielecki czeka więc ciąg dalszy realizacji projektu o nazwie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Jego głównym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 2 096 380,00 zł (w tym: środki własne powiatu – 314 457,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1 781 923,00 zł).

Powiat Mielecki, tak jak w roku 2017, będzie wdrażał również „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim” – projekt wart 1 873 811,00 zł (w tym: środki własne powiatu – 380 083,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1 493 728,00 zł). Oprócz szeregu usług dostępnych elektronicznie, w ramach projektu utworzona zostanie również nowa strona internetowa Starostwa Powiatowego w Mielcu.
W roku 2018 planuje się również budowę ogrodzenia wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy (30 000,00 zł) oraz zakup sprzętu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. „Nie jesteś sam” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (35 828,00 zł – w tym: dotacja budżetu państwa – 3 768,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 32 060,00 zł).

– W ciągu roku budżetowego z pewnością podejmiemy kolejne wyzwania i zrealizujemy inne inwestycje służące mieszkańcom naszego powiatu. Liczymy, że będzie to rekordowy rok, jeszcze lepszy od roku 2017 – mówi Zbigniew Tymuła.

 

Jeden komentarz do wpisu Ta będzie rok inwestycji. Ważne plany powiatu na rok 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Slider

Slider
Slider
Slider