Slider

Andrzej Wyzga

W dniu 31 marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych.

Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.


  

104 uczniów Zespołu Szkół Technicznych wzięło udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs przeprowadzono w trakcie ferii zimowych.

Młodzież uczyła się podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej w 9-cio osobowych grupach ćwiczeniowych, w oparciu o „metodę czterech kroków” propagowaną przez Europejską Radę Resuscytacji. Program szkolenia obejmował zarówno teoretyczną wiedzę dotyczącą przyczyn i objawów zatrzymania krążenia, jak i szeroko rozbudowany blok zajęć praktycznych.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider