Slider

Andrzeja Babca

Starszy kapitan Łukasz Kapinos przejął obowiązki komendanta powiatowego PSP w Mielcu. Zastąpił on bryg. Marka Matubowskiego, który po 33 latach służby pożarniczej odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu informuje, że z dniem 20 marca 2017 r. podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Mielcu – st.kpt. Łukaszowi Kapinosowi, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Mielcu.


  

12 maja  w Jednostek Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Wojska Polskiego miały miejsce uroczyste obchody Dnia Strażaka.

Uroczystość przybrała formę akademii z udziałem Podkarpackiego  Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Babca, podczas której wręczono awanse, wyróżnienia i  odznaczenia od Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego PSP, a także Podkarpackiego komendanta PSP.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider

SliderSlider


Slider

Slider

Slider