Slider

Aneta Dyka-Urbańska

Rok 2016 dla pracowników mieleckiej stacji pogotowia ratunkowego zapowiada się bardzo aktywnie, bo w planach jest stałe poszerzanie wiedzy i podnoszenie umiejętności.

Podczas ostatniego szkolenia z farmakologii personel mieleckiego pogotowia ratunkowego miał okazję ćwiczyć także wkłucia oraz pracę na pompie infuzyjnej. Tym razem rolę pacjenta wymagającego zakłucia grała ręka ćwiczeniowa do wkłuć, nowy nabytek w szkole ratownictwa medycznego mieleckiego pogotowia. 

Szkoła Ratownictwa Medycznego przy mieleckim pogotowiu ratunkowym jest szerzej znana w powiecie dzięki szkoleniom różnych grup lokalnej społeczności, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stale wzrasta. To jednak tylko część zadań szkoły.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz
Slider
Slider
Slider