Barwa – czy to tylko farba

,,Gdyby można było zacząć od nowa, zacząłbym od kultury” – te słowa przypisywano kiedyś jednemu z twórców idei wspólnoty europejskiej, Jeanowi Monnetowi.

I choć nigdy tych słów nie wypowiedział, trudno się z nimi nie zgodzić i wielu chętnie by się pod nimi podpisało. Ta myśl świetnie opisuje cel, jaki obrało sobie Muzeum Regionalne, organizując warsztaty ,,Barwa – czy to tylko farba?”

Przedszkolaki i uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych, czyli dzieci od 3 do 8 lat roku życia, mają możliwość rozpocząć swoją edukację kulturalną w klimatycznych pomieszczeniach Pałacyku Oborskich. Sam pobyt w starych wnętrzach, zupełnie innych niż codzienne otoczenie dzieci, sprzyja lepszemu poznawaniu i zapamiętywaniu.


  


Slider

Slider
Slider
Slider