Bogusław Kołacz

W poniedziałek, 6 listopada, odbyła się konferencja „Razem na rzecz rozwoju Powiatu Mieleckiego”. Jednym z punktów spotkania było wręczenie nominacji członkom nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.

Rada, której zadaniem jest wspieranie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października br. W jej skład weszło łącznie dwunastu członków, w tym: trzech przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego: Mariusz Barnaś, Stanisław Kagan, Maria Orłowska; trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego: Maria Napieracz, Bożena Rybka, Dawid Uzar; a także sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach: Bogusław Kołacz, Zofia Radwańska, Małgorzata Rybińska (z terenu miasta Mielca) oraz Marta Kieraś, Wojciech Naprawa i Maria Trznadel (z terenu Powiatu Mieleckiego).


  

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe życie” już w najbliższą sobotę organizuje konferencję pod nazwą „Prawdy i mity o przemocy domowej. Uzależnienie i przemoc – choroby naszych czasów”. Konferencji towarzyszyć będą obchody 20-lecia działalności stowarzyszenia w Mielcu.

Sobotnia konferencja (28 października) rozpocznie się o godz. 11 i zostanie podzielona na dwa panele. Zaproszeni prelegenci będą mówić o aktualnych problemach dotyczących przemocy domowej, szkolnej oraz tzw. cyberprzemocy, a także o związkach przemocy z uzależnieniami. Jak informują organizatorzy, celem konferencji jest zapoznanie środowisk i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i uzależnieniom z najaktualniejszymi problemami oraz sposobami zapobiegania im. Konferencji towarzyszyć będzie wręczenie nagród i wyróżnień z okazji 20-lecia Stowarzyszenia.


  


Slider

Slider
Slider
Slider
Redaguj z nami…
napisz