W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Historia

Twarze Niepodległej

Właśnie ogłoszony został Gminny Konkurs Plastycznym „Twarze Niepodległej”. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki lub osoby uczęszczające do placówki oświatowej położonej na jej terenie.

Organizatorem konkursu jest Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Radomyśl Wielki, Urząd Miejski i Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

Upamiętnienie „Ojców Niepodległej”

Przedsięwzięcie to jest jedną z inicjatyw związanych z upamiętnieniem 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz mających popularyzować osoby (i ich wizerunki), które doprowadziły nasz kraj do wolności.

– Praca złożona do konkursu musi prezentować portret jednego z wybitnych polskich polityków i wojskowych, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski, po 123 latach niewoli; np. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, gen. Józefa Hallera, gen. Tadeusza Rozwadowskiego czy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego i innych bohaterów – przekazuje Krzysztof Babiarz z Komitetu Obchodów 100.

Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Radomyśl Wielki. – Na prace w formacie nie mniejszym niż A4 czekamy do 18 maja br. Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, a w przypadku uczniów: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, szkołę, klasę, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do rodzica – dodaje.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (ul. Rynek 32, pokój nr 9) w godzinach pracy.

 

Nagrody

Obrazy będą oceniane w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych; uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; dorośli. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są nagrody w postaci tabletów lub smartfonów, nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali laureaci otrzymają nagrody książkowe, gry edukacyjne, różnego rodzaju gadżety i dyplomy.

 

Patronaty

Honorowy patronat nad konkursem objął rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TWARZE NIEPODLEGŁEJ”

1.ORGANIZATOR

Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „Twarze Niepodległej”, zwanego dalej konkursem, jest Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Radomyśl Wielki, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim i Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

2.CEL

Celem konkursu jest uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, popularyzacja postaci (i ich wizerunków) związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, popularyzacja aktywności artystycznej.

3.TEMATYKA

Praca złożona do konkursu musi prezentować portret jednego z wybitnych polskich polityków
i wojskowych, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski, po 123 latach niewoli; np. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, itp.

  1. KATEGORIE WIEKOWE

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki lub osoby uczęszczające do placówki oświatowej na terenie tejże gminy, w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół podstawowych;

– uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

– dorośli.

  1. TECHNIKA

Prace złożone do konkursu muszą być wykonane jedną z poniższych technik:

– ołówek, kredka, farba.

  1. TERMINY

Ogłoszenie konkursu 3 kwietnia 2018 r. Zakończenie przyjmowania prac 18 maja 2018 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja br. Przewidywany termin wystawy pokonkursowej: czerwiec – listopad 2018 r.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział osoby spełniające poniższe warunki:

– są mieszkańcami Gminy Radomyśl Wielki lub uczęszczają do placówki oświatowej na terenie tejże gminy;

– są wyłącznymi autorami zgłoszonych prac;

– opatrzą pracę metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, a w przypadku uczniów: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, szkołę, klasę, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do rodzica.

– złożą prace w terminie przewidzianym w regulaminie.

  1. FORMAT PRAC

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace formatu nie mniejszego niż A4 przedstawiające portret bohatera.

  1. DOSTARCZENIE PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (ul. Rynek 32, pokój nr 9) w godzinach pracy, w przewidzianym w regulaminie terminie. Decyduje termin faktycznego dostarczenia prac.

  1. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 – 5 członków. Oceniać będą oni wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, pomysł.

  1. NAGRODY

Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są nagrody w postaci tabletów lub smartfonów, nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali laureaci otrzymają nagrody książkowe, gry edukacyjne, różnego rodzaju gadżety i dyplomy. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja najlepszych prac w formie wystawy pokonkursowej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.

2.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Wstążki, wianki i korale z ludowym przytupem – koncert [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Tuszowie Narodowym [FOTO, VODEO]

Wiadomości Mielec

Motocyklowy Rajd Weterana – ku pamięci kolegów

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa