W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

VI Przegląd Twórczości Kulturalnej i Artystycznej ”Z nurtem Wisłoki”

VI Przegląd Twórczości Kulturalnej i Artystycznej Mieszkańców Powiatu Mieleckiego „Z nurtem Wisłoki” –Gmina Wadowice Górne

 Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne wspólnie z Klubem Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej  zorganizowały 4 lipca 2020 roku  VI Przegląd Twórczości Kulturalnej i Artystycznej Mieszkańców Powiatu Mieleckiego „Z nurtem Wisłoki” – Gmina Wadowice Górne.

Plener, w części pierwszej, polegał na zwiedzaniu zabytków Gminy Wadowice Górne , zaś w drugiej , na warsztatach malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych.

 Gospodarzami  spotkania byli: dyrektor S O K i R Elżbieta Augustyn –Gruszka, pracownik działu promocji i rozwoju  Gminy Witold Sito, sołtysi, panie ze stowarzyszeń działających na  podległym terenie. 

Klub Środowisk Twórczych reprezentowali: prezes Jadwiga Klaus, wiceprezes –Agnieszka Małek, sekretarz-Teresa Elżbieta Pyzik, Andrzej Bednarz –członek Zarządu, malarze, rzeźbiarze, fotograficy działający na co dzień w Klubie. Z terenu gminy pochodzi kilku twórców z KŚT, m.in. wykładowca w szkole plastycznej w Anglii , malarz Stan Bigda oraz Stanisław Czarnecki, długoletni, zasłużony rzeźbiarz i malarz KŚT , działacz TMZM. Zaszczyciły nas też swoją obecnością członkowie Zarządu TMZM : wiceprezes Zarządu -Teresa Orczykowska, sekretarz Zarządu –Aniela Ratusińska-Trzpis, członek Sądu Koleżeńskiego –Andrzej Ratusiński.

Gmina Wadowice Górne ma charakter rolniczy, jednak w ostatnich latach, w związku ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej, mieszkańcy coraz częściej podejmują działalność usługową, handlową i produkcyjną. Jest też bogata w zabytkowe obiekty, miejsca, fragmenty  znikającego krajobrazu. 

W Wadowicach Górnych uczestnicy pleneru zwiedzili neogotycki kościół  pw. św. Anny wpisany do rejestru zabytków. Boczne ołtarze wykonał dziadek obecnego sołtysa, Jan Padykuła. Następnie odwiedzili cmentarz parafialny wraz z kaplicą i figurą Chrystusa, obelisk z krzyżem, spod którego pobrano ziemię na Grób Nieznanego Żołnierza. Przejeżdżając przez Wampierzów zauważony zosta krzyż przydrożny.

W Wadowicach Dolnych z kolei uczestnicy pleneru zwiedzili kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu. W czasie wojny mieszkańcy zdążyli zdjąć  i ukryć dzwony kościelne, które po wojnie wróciły na swoje miejsce. Pomnik Jana Pawła II wykonał Józef Szot.

W Wierzchowinach na uwagę zasługiwał pomnik poświęcony m.in.  gen. pil. Bolesławowi Stachoniowi (drugiemu pilotowi w 301 Dywizjonie Bombowym), kapliczka na cześć poległych w walkach polsko- tureckich. Obok kapliczki stoi krzyż misyjny, przeniesiony po wojnie spod kościoła parafialnego w Wadowicach Dolnych.

Jamy urzekają drewnianym kościółkiem pw. św. Augustyna z zabytkowym dzwonem kościelnym z XVII wieku, zespołem parkowym „Przybysz” i stawami, obeliskiem z krzyżem ku czci zamordowanych podczas pacyfikacji dworu przez hitlerowców. W Jamach obok budynku OSP stoi przedwojenna, zabytkowa sikawka.

W Kosówce na uwagę zasługuje kapliczka św. Jana Nepomucena, Dom Strażaka z figurą św. Floriana autorstwa miejscowego rzemieślnika-Józefa Szota.

W Grzybowie, wsi śródleśnej znanej z obfitości grzybów , w zajeździe „Folwark”, odbyła się druga część pleneru –warsztaty. 

Zajęcia z malarstwa poprowadziła Marta Załucka – instruktor z SCK w Mielcu. Tym razem uczestnicy pogłębiali wiedzę z malarstwa akwarelami. 

Z kolei Patrycja Załucka –studentka ASP  w Krakowie poszerzała wiedzę i umiejętności słuchaczy z dziedziny ceramiki i tworzenia w glinie oraz fotografowania. Ponieważ w plenerze brała udział znana mielecka fotograficzka Anna Jajkiewicz, można było również skorzystać z jej wiedzy i porad praktycznych.

Obrazy i wytwory ceramiczne, które zostały wykonane podczas pleneru bądź inspiracje do prac, które powstaną po spotkaniu, będą prezentowane na podsumowaniu VI Przeglądu we wrześniu bieżącego roku.

Poczęstunkiem w gościnnym zajeździe „Folwark” uczestnicy pożegnali gościnną gminę Wadowice Górne.

 Sesję zdjęciową wykonywał przyjaciel Klubu Ryszard Niedzielski, rzeźbiarz –Rafał Misiąg oraz we własnym zakresie każda z  osób  obecna w spotkaniu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż projekt „ Z nurtem Wisłoki” od wielu lat dotowany jest przez Powiat Mielecki w ramach umowy podpisanej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej w rezultacie przyjętej przez Zarząd Powiatu Mieleckiego oferty konkursowej.

Tekst –Teresa Elżbieta Pyzik

Mielec, 05.07.2020

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa