16 września 2019 (poniedziałek) - 23:20
Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana
Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana
Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana
Informacje

Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana

Gmina Miejska Mielec informuje, że w dniu 16.12.2015 r. została podpisana umowa z firmą IGO Sp. z. o. o., ul Wybickiego 17, lok. 8, 31-302 Kraków, której zostało zlecone opracowanie dokumentu Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

Przygotowanie dokumentu pozwoli na zaplanowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Dzięki temu opracowaniu gmina będzie mogła uzyskać dofinansowania na działania związane głównie z wymianą starych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym np. na: zainstalowaniu ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego, także podłączeniu ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Warunkiem przyznania funduszy jest zasada, że wymieniana istniejąca instalacja będzie mieć przynajmniej 10 lat.

Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji w Gminie, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Program będzie odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję w Gminie Miejskiej Mielec.

Uzyskane informacje pozwolą na zaplanowanie realnych działań dążących do ograniczenia przekroczeń stężeń pyłów powstałych na wskutek stosowania paliw stałych.

Dane z ankiet oraz opracowany dokument umożliwią rozeznanie możliwości pozyskania środków na przedsięwzięcia w zakresie Ochrony Powietrza na terenie Gminy. Wypełnienie ankiet daje Państwu możliwość wypowiedzenia się w zakresie modernizacji systemu grzewczego oraz w znacznym stopniu umożliwi opracowanie Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mielec.

Wersję elektroniczną wypełnionej ankiety można przesyłać na adres: [email protected]. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 209-12-41/kom. 664-063-175-Bartosz Palka-firma IGO Sp. z o.o. Wypełnione ankiety proszę przekazywać do dnia 22.01.2016 r.

Dziękujemy.

!http://www.mielec.pl/data/documents/art2620_ankieta_pone.doc

ITG UM

 

Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana

 

Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana
Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana
Wymiana starych pieców węglowych będzie mogła być dofinansowana

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości