W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
fratelli
Paliwa Mielec
Image default
Informacje

Zgłoś swój projekt w ramach MBO

Od początku czerwca trwa przyjmowanie projektów mieszkańców w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków trwa do 15 lipca.

Projekt własnego autorstwa może złożyć każdy mieszkaniec Mielca bez względu na wiek. Ten projekt, który zdobędzie najwięcej głosów mielczan zostanie wprowadzony do budżetu miasta w roku 2020. Łącznie na MBO przeznaczono 2 000 000 zł.

Przypomnijmy, że  pierwsza edycja Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2016 roku. Po kilkuletniej przerwie MBO powraca, a to oznacza, że mieszkańcy ponownie mają wpływ na realizację przedsięwzięć, inwestycji i wydarzeń w naszym mieście.

Co to jest Budżet Obywatelski i jakie daje korzyści?

Jest to demokratyczny, przejrzysty i otwarty proces, który pozwala zarówno rozpoznać potrzeby, preferencje mieszkańców, ale również, co istotne angażuje i integruje lokalną społeczność. Pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, zwiększa identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania i edukuje ich przez poznanie procesów i procedur zarządzania miastem.

Jak było do tej pory? 

Na Mielecki Budżet Obywatelski 2016 przeznaczono 700 tys. zł. Zgłoszono 57 projektów, do głosowania dopuszczono 29, a ich wartość wyniosła ok. 5 mln. zł. Wybrano i zrealizowano trzy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów:

  1. Boisko wielofunkcyjne na obiekcie Gryf (MOSiR przy ul. Warszawskiej)
  2. Poprawa infrastruktury schroniska dla zwierząt
  3. Zakup mobilnej stacji monitoringu powietrza i instalacja sensorów Airly

Jak będzie wyglądał Mielecki Budżet Obywatelski 2020 i  kto może brać udział w jego kształtowaniu?

Na MBO 2020 przeznaczono 2 000 000 zł. Projekty podzielono na:

– OGÓLNOMIEJSKIE (wartość do 1 100 000 zł.)

– LOKALNE (całkowita wartość do 900 000 zł.), po 100 000 zł. na każdy z 9 obszarów

Projekty przeznaczone do realizacji w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. Zgłoszenie projektu ogólnomiejskiego wymaga poparcia 50  mieszkańców miasta, a projektu lokalnego – 25 mieszkańców danego obszaru.

Jakie kryteria muszą spełniać projekty?

Muszą spełniać kryterium ogólnodostępności i powinny dotyczyć zadań własnych gminy o okresie realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Mogą dotyczyć zarówno inwestycji jak i dofinansowania innych zadań np. prospołecznych, kulturalnych, oświatowych czy sportowych. Zgłoszone projekty podlegają ocenie pod względem ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia wymogów formalnych.

Jaki jest podział miasta na obszary?

Wyodrębniono 9 obszarów, które obejmują po dwa osiedla:

Obszar 1 – Borek, Lotników,

Obszar 2 – Cyranka, Mościska,

Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I,

Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki,

Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego,

Obszar 6 – Rzochów, Wojsław,

Obszar 7 – Dziubków, Szafera,

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności,

Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego.

Jak można zgłosić projekt

Projekty zgłaszamy za pomocą odpowiednich formularzy papierowych, które są dostępne w Urzędzie Miejskim (hol budynku głównego przy ulicy Żeromskiego 26), w Domu Kultury SCK (w pobliżu kasy biletowej Kina Galaktyka) i w Biurze Obsługi Mieszkańca Galerii Navigator (przy ulicy Powstańców Warszawy). Formularze można także pobrać  ze strony internetowej: www.mielec.pl/mielecki-budzet-obywatelski/

Wypełnione formularze wraz z listami osób popierających dany projekt można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 26, lub wysłać listownie na adres urzędu (39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26). Można je także dostarczyć drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Jak głosować?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1-3 projekty ogólnomiejskie oraz na 1-3 projekty lokalne. W projektach lokalnych oddajemy głos w jednym wybranym obszarze.

Uwaga: trzy głosy, które nam przysługują nie mogą być oddane na jeden projekt. Głosujemy za pomocą formularza papierowego w punktach wyznaczonych przez Prezydenta lub za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej urzędu.

 HARMONOGRAM MBO W 2019 ROKU:

-Zgłaszanie projektów – do 15 lipca

-Weryfikacja zgłoszonych projektów – do 31 sierpnia

-Ustalenie listy projektów do głosowania – do 10 września

Głosowanie – od 20 września do 30 września

Ogłoszenie wyników głosowania – do 15 października

LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA:

-Urząd Miejski (ul. Żeromskiego 26)

-Placówka PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) – ul. Wojsławska 278.

-Sklep Wielobranżowy Pokusa (Rynek Rzochowski 3)

-Dom Kultury Samorządowego Centrum Kultury (Aleja Niepodległości 7)

-Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator (ul. Powstańców Warszawy 4)

-Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej – nr 1 (ul. Botaniczna), nr 4 (ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka), nr 6 (ul. Tańskiego 4a), nr 7 (ul. Zygmuntowska 14)

Informacje na temat Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego są dostępne na stronie internetowej miasta (www.mielec.pl).

Można je także uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu w pokoju nr 1 (główny budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26) lub pod numerem telefonu: 17 788 85 90. Mail – [email protected]

Marietta Mateja-Nowak

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Kultura i język hiszpański dla przedszkolaków [FOTO]

Wiadomości Mielec

Powstaną mieszkania SIM

Wiadomości Mielec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych [FOTO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa