W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

ASF – stan zagrożenia

Powiat Mielecki wciąż jeszcze uznawany jest za  „czysty” od ASF, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna dla lokalnych producentów trzody chlewnej i zakładów przetwórstwa mięsnego.

Zagrożenie pomorem potwierdzają już nie tylko obawy przed niszczycielską siła zarazy, ale konkretne wnioski, wynikające z kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Mieleckiego.

Jak informował podczas posiedzenia Piotr Chrabąszcz, Powiatowy Lekarz Weterynarii,  na terenie Powiatu Mieleckiego odnotowano przypadki hodowli świń, przeważnie w małych liczebnie stadach, których właściciele mają problemy z udowodnieniem pochodzenia swych zwierząt.

Główne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji

– wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego – 83 nieprawidłowości

– brak środków dezynfekcyjnych w gospodarstwie – 68 nieprawidłowości

– zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 47 nieprawidłowości

Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości – 761

To bardzo trudna – w ocenie specjalistów – sytuacja, która może zaszkodzić wszystkim pozostałym producentom na tym terenie.  Powiat Mielecki produkuje i przetwarza około 30% produkcji mięsnej w skali województwa. Zagrożenie jest tym bardziej niebezpieczne dla tych legalnych hodowli, że w przypadku wykrycia ogniska tej groźnej choroby trzeba będzie wybić całe stada w promieniu 5 km.

– Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tej groźnej choroby dla zwierząt hodowlanych nie da się powstrzymać drogą administracyjną – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki. 

– Wszystko zależy od ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki w tych dziedzinach, które mają wpływ na rozprzestrzenianie się ASF –u. Jeżeli będą robić to solidnie, mamy szansę oprzeć się zarazie. Dużo też zależy od samych hodowców. Bioasekuracja, owszem – kosztuje, ale jest konieczna i o wiele tańsza, niż koszty, jakie później przyszłoby ponieść w przypadku wybicia całej hodowli. Na szczęście ci więksi hodowcy zdają sobie już z tego sprawę. Gorzej jest z tymi, którzy mają nieliczne stada, ale też mają mniejsze możliwości finansowe – dodał.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i narastającym zagrożeniem przeniesienia się niebezpiecznej zarazy na teren powiatu mieleckiego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w poszerzonym składzie. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, kół łowieckich, a także producentów trzody chlewnej i przemysłu wędliniarskiego. Podczas ożywionej dyskusji wypracowano szereg wniosków, które – w opinii ich autorów – powinny przyczynić się do ograniczenia czynników przenoszących wirus tej niebezpiecznej choroby.

1. Wystąpienie do Prezesa RM o pomoc finansową dla:

– rolników – bioasekuracji,

– służb weterynaryjnych – zwiększenie etatu,

– myśliwych – w zakresie środków na bioasekurację oraz proces dalszej redukcji dzika.

2. Aktywacja powiatowego/gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie ASF 

– nadzór nad rozwojem sytuacji w zakresie zagrożenia.

– stała gotowość w ramach PZZK/GZZK.

3. Intensyfikacja poszukiwań padłych dzików (Lasy Państwowe, Myśliwi, PSP, Policja i inne służby dostępne na terenie gmin).

4. Dalsza redukcja populacji dzików w całym powiecie.

5. Akcja informacyjno-szkoleniowa dotycząca bioasekuracji zarówno rolników, jak i myśliwych podczas polowań oraz mieszkańców powiatu mieleckiego.

6. Sprawdzić koła myśliwskie z zakresu przestrzegania bioasekuracji, wyposażenie

7. Wystąpić do Nadleśnictw na terenie powiatu mieleckiego o objęcie środkami bioasekuracji pracowników Lasów Państwowych oraz Zakładów Usług Leśnych.

Dodatkowo, z inicjatywy Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne Zarządu Powiatu z posłem na Sejm RP – Fryderyk Kapinosem, który z ramienia swojego ugrupowania (PiS) brał udział w pracach komisji przygotowującej poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia 2019 roku. W kolejnych dniach prac parlamentu przeszedł tryb od pierwszego do trzeciego czytania i został uchwalony 23 grudnia 2019. 

Nowe uchwalone prawo, jak informował F. Kapinos, ingeruje aż w 9 innych ustaw, dając poszczególnym organom i instytucjom państwa możliwość podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby.

Zobacz też...

Damski bokser aresztowany

Redaktor naczelny

Absolutorium dla Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty. Radni jednogłośni

Redaktor naczelny

Mistrzowie ortografii

Redaktor naczelny