W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Bardzo dobre wyniki egzaminów 8 klas w Gminie Mielec

Znamy już dokładne wyniki egzaminów 8 klas. Uczniowie z Gminy Mielec bardzo dobrze poradzili sobie z testem, a wyniki naszych ósmoklasistów są najwyższe w powiecie.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty zdawało 118 uczniów. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści pisali egzamin z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.

Wynik osiągnięty w Gminie Mielec wynosi 63,78 % z języka polskiego, zaś wyniki z poszczególnych przedmiotów na tle powiatu, województwa i kraju kształtują się następująco:

Szkoły Gminy MielecKrajWojewództwoPowiat
język polski63,78%59%60,77%60,06%
matematyka53,44%46%47,77%47,88%
język angielski53,56%54%52,84%53,53%

Wszystkim absolwentom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Zobacz też...