W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych

Starostwo Powiatowe w Mielcu zbuduje kładkę dla pieszych w miejscowości Łysaków i Czermin

Powiat Mielecki jest na etapie przygotowań do budowy kładki dla pieszych w miejscowości  Łysaków i Czermin w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w ciągu drogi powiatowej nr 1 151R Górki – Czermin – Rzędzianowice, km 3+431.

Potrzebę zrealizowania tej inwestycji mieszkańcy zgłaszali już od lat. Obecnie miejsce, w którym powstanie kładka dla pieszych jest niebezpieczne, ponieważ istniejące chodniki zakończone są zejściami na jezdnię.

Kładka ma zapewnić komfortowe połączenie pomiędzy dwiema miejscowościami, z którego będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. Na chwilę obecną mamy ogłoszony już przetarg, który wyłoni wykonawcę prac – mówi starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

W planach jest budowa jednoprzęsłowej kładki usytuowanej po południowej stronie istniejącego mostu drogowego w km 3+431 drogi powiatowej nr 1 151R oraz budowa odcinków chodnika, które połączą obiekt mostowy z istniejącym ciągiem pieszym w Łysakowie i Czerminie.

W związku z budową kładki zaprojektowano także  odcinkową przebudowę rowów drogowych po prawej (południowej) stronie drogi powiatowej wraz z budową przepustów w nasypie projektowanego chodnika.

Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejących zejść z chodnika na jezdnię drogi powiatowej w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary wraz z przepustami na rowach drogowych, rozbiórkę istniejących umocnień przy przyczółkach mostu drogowego, budowę kładki dla pieszych, usytuowanej w km 3+431 drogi powiatowej nr 1 151R oraz w km 15+907 rzeki Breń Stary

– po południowej stronie istniejącego mostu drogowego, budowę odcinków chodnika wzdłuż drogi powiatowej – dojść do projektowanej kładki – od km 3+408 do km 3+423 oraz od km 3+439 do km 3+454,budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem

– w km 3+415 i w km 3+449 drogi powiatowej, umocnienie koryta rzeki Stary Breń odcinku od km 15+895 do km 15+914 na brzegu prawym oraz od km 15+895 do km 15+918 na brzegu lewym.

 

kladka3

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa