23 sierpnia 2019 (piątek) - 7:35
Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych
Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych
Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych
Informacje

Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych

Starostwo Powiatowe w Mielcu zbuduje kładkę dla pieszych w miejscowości Łysaków i Czermin

Powiat Mielecki jest na etapie przygotowań do budowy kładki dla pieszych w miejscowości  Łysaków i Czermin w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w ciągu drogi powiatowej nr 1 151R Górki – Czermin – Rzędzianowice, km 3+431.

Potrzebę zrealizowania tej inwestycji mieszkańcy zgłaszali już od lat. Obecnie miejsce, w którym powstanie kładka dla pieszych jest niebezpieczne, ponieważ istniejące chodniki zakończone są zejściami na jezdnię.

Kładka ma zapewnić komfortowe połączenie pomiędzy dwiema miejscowościami, z którego będą mogli korzystać piesi i rowerzyści. Na chwilę obecną mamy ogłoszony już przetarg, który wyłoni wykonawcę prac – mówi starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

W planach jest budowa jednoprzęsłowej kładki usytuowanej po południowej stronie istniejącego mostu drogowego w km 3+431 drogi powiatowej nr 1 151R oraz budowa odcinków chodnika, które połączą obiekt mostowy z istniejącym ciągiem pieszym w Łysakowie i Czerminie.

W związku z budową kładki zaprojektowano także  odcinkową przebudowę rowów drogowych po prawej (południowej) stronie drogi powiatowej wraz z budową przepustów w nasypie projektowanego chodnika.

Przedmiot zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejących zejść z chodnika na jezdnię drogi powiatowej w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary wraz z przepustami na rowach drogowych, rozbiórkę istniejących umocnień przy przyczółkach mostu drogowego, budowę kładki dla pieszych, usytuowanej w km 3+431 drogi powiatowej nr 1 151R oraz w km 15+907 rzeki Breń Stary

– po południowej stronie istniejącego mostu drogowego, budowę odcinków chodnika wzdłuż drogi powiatowej – dojść do projektowanej kładki – od km 3+408 do km 3+423 oraz od km 3+439 do km 3+454,budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem

– w km 3+415 i w km 3+449 drogi powiatowej, umocnienie koryta rzeki Stary Breń odcinku od km 15+895 do km 15+914 na brzegu prawym oraz od km 15+895 do km 15+918 na brzegu lewym.

 

Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych

Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych
Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych
Będzie długo wyczekiwana kładka dla pieszych

Zobacz też...

Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości