W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Bogdan Bieniek wyróżniony Medalem Honorowym Związku Miast Polskich

Podczas XLIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast polskich we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Bogdan Bieniek otrzymał Medal Honorowy.

Wyróżnienie jest wyrazem uznania za jego wkład w rozwój działalności Związku Miast Polskich na rzecz miast członkowskich w Polsce, poprzez aktywny udział w pracach Zarządu Związku w latach 2010-2015 oraz reprezentowanie Związku w instytucjach krajowych: w Zespole ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komitecie Monitorującym RPO Województwa Podkarpackiego.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Misją ZMP jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

Obecnie ZMP liczy już 330 miast. Jest to rekordowa liczba miast, które należą do organizacji.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa