W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje Materiały video

Briefing klubu radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości [VIDEO]

Dziś (2.06.2022) przed sesją Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta odbył się briefing klubu radnych miejskich PiS, Tematem była organizacja odbioru odpadów BIO i zielonych z terenów nieruchomości.

Radni zgłosili interpelację, której treść publikujemy

Dotyczy: odbioru odpadów BIO i „zielonych”

Mając na względzie powszechną krytykę mieszkańców naszego miasta dotyczącą zmian zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego a wprowadzonych siłą głosów radnych Razem Dla Ziemi Mieleckiej i Nasz Mielec oraz: pani radnej Krystyny Kowalik, pani radnej Magdaleny Weryńskiej – Zarzeckiej, pana radnego Wiesława Truniarza i pana radnego Grzegorza Ziomka, uchwałą XLIII/445/2022 z dnia 10 marca 2022 r., dotyczących nowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zwracamy się o pilne podjęcie prac zmierzających do wypracowania
rozwiązań właściwie służących społeczności naszego miasta.

Zgłaszane przez nas w toku prac nad uchwałą argumenty oraz czytelnie artykułowane przewidywania co do skutków zaproponowanych przez Prezydenta i aprobowanych przez Jego zaplecze polityczne zmian w całości potwierdzają obecne uwagi mieszkańców. System, w którym odbiera się odpady BIO z kosza co tydzień, który to pozostaje prawie pusty gdyż nie można w nim umieszczać odpadów zielonych (poza wyznaczonym dniem – raz w miesiącu) jest z oczywistych względów niezrozumiały i bulwersujący. W ocenie mieszkańców i naszej jest to nielogiczne i nieekologiczne. Taki sposób odbioru, jak również ustalona dodatkowa opłata w konsekwencji prowadzi do zachowań niezgodnych z zamierzeniami polityki gospodarowania odpadami. Należy podkreślić nadto, iż ciągłe zmiany w systemie (zmiany częstotliwości odbioru, zmiany regulaminu i zmiany stawek za gospodarowanie odpadami, w tym ustanawianie dodatkowych opłat) budzą zrozumiałe wątpliwości mieszkańców co do posiadania przez samorząd miasta Mielca strategii w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców.

Reasumując, przeforsowane zmiany wprowadzone w/w uchwałą budzą uzasadnioną społeczną dezaprobatę, a ustalenie opłat za usługi, które wcześniej wliczone były już w koszt opłaty za gospodarowanie odpadami i świadczone w ramach tych usług spotkały się czytelną i powszechną krytyką mieszkańców Mielca, co należy wziąć pod uwagę oraz powrócić do poprzednich zasad odbioru odpadów zielonych.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Mielcu

YouTube player
e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Młodzi Mielczanie na Mistrzostwach MMA [FOTO]

Wiadomości Mielec

Mielecka gwiazda sportu u Prezydenta RP

Wiadomości Mielec

Byli komandosi szkolą terytorialsów

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa