W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Dawne wysypisko śmieci, dzisiaj [FOTO]

Pod koniec listopada minie rok od zakończenia budowy placu zabaw, a tym samym zamknięcia I etapu budowy parku na dawnym wysypisku śmieci, usytuowanym między ulicami Powstańców Warszawy i ulicą Kahla.

Przypomnijmy – składowisko odpadów komunalnych na Osiedlu Smoczka po zakończeniu rekultywacji w roku 2005 zostało zamienione na tereny zielone ze wzniesieniem o wysokości około 10 m.

Zaczęły powstawać różne koncepcje zagospodarowania i wykorzystania tego obszaru. Przepisy o zrekultywowanych wysypiskach zabraniają wykonywania tam jakichkolwiek prac budowlanych przez okres 30 lat. Można je jednak w sposób bierny i mało inwazyjny wykorzystać jako tereny rekreacji i wypoczynku.

W związku z tym zapadła decyzja o budowie parku sensorycznego na obszarze dawnego wysypiska śmieci oraz terenach przyległych. Oprócz standardowej infrastruktury typu ciągi komunikacyjne, ławki itp. zaplanowano powstanie placu zabaw, wybiegu dla psów, parku doświadczeń i osiedlowego boiska do piłki nożnej.

W styczniu 2018 r. Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5. Zakresem projektu, oprócz parku na Smoczce, objęty był również park przy ulicy Kazimierza Wielkiego.  Całkowite koszty projektu (dla obydwu parków) to ok. 5,6 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 4,8 mln zł.

W pierwszym, zrealizowanym już etapie tej inwestycji przeprowadzono prace porządkowe terenu polegające m.in. na pielęgnacji drzewostanu, w tym: wycięciu drzew martwych, słabych, z gatunków inwazyjnych, cięciach sanitarnych w koronach drzew oraz usunięciu dzikich wysypisk.  Powstały alejki żwirowe w lesie oraz wokół  czaszy wysypiska, rozwieszono budki lęgowe dla ptaków oraz domy-hotele  dla owadów i małych ssaków dziko żyjących, a także  wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci. Na czaszy wysypiska została założona łąka kwietna, a na skarpie czaszy  – trawniki. Na szczycie parkowej górki posadzono krzewy róż. W sumie wykonano nasadzenia 300 sztuk drzew (w tym 60 iglastych), 3115 sztuk krzewów liściastych oraz ponad 3 tysiące krzewów róży. Na alejkach rozstawiono ławki parkowe i kosze na śmieci.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa