W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Galerie Informacje

Do Padwi Narodowej powróci posterunek policji

W dniu 29 marca 2022 r. na swoim kolejnym posiedzeniu zebrała się Rada Gminy w Padwi Narodowej.

Tym razem głównymi punktami obrad były tematy finansowe, a konkretnie udzielenie pomocy finansowej dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Mielcu oraz sfinansowania prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę posterunku Policji w Padwi Narodowej.

Na zaproszenie Wójta Gminy Roberta Pluty w obradach uczestniczyli zaproszeni goście: p. Grzegorz Gałuszka – dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, p. Stanisław Sekuła – I Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Tomasz Grazda – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i Łukasz Kapinos – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały wprowadzające do budżetu gminy zmiany dotyczące sfinansowania ww. zadań. Dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu przeznaczono kwotę 20.000 zł i kwota ta w znacznej części zabezpieczy zakup nowoczesnego respiratora  dla karetki pogotowia stacjonującej w podstacji pogotowia w Padwi Narodowej,  kolejna kwota, tj. 100.000 zł przeznaczona zostaje na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę posterunku Policji w Padwi Narodowej, i wreszcie największa kwota, czyli 250.000 zł zostaje przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Mielcu. Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Mielcu wiąże się z przekazaniem nowoczesnego i w pełni sprawnego samochodu dla jednostki OSP w Kębłowie.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście  podkreślali bardzo dobrą współpracę z samorządem Gminy Padew Narodowa. Pan Grzegorz Gałuszka – dyrektor PSPR w Mielcu podziękował za dofinansowanie zakupu respiratora, podzielił zdanie Wójta Gminy Padew Narodowa o rozszerzeniu  działalności pogotowia, m.in. poprzez wprowadzenie świadczenia tzw. opieki świątecznej i nocnej przez Podstację Pogotowia w Padwi Narodowej. Przedstawił także statystykę pracy pogotowia w ostatnich dwóch latach.

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa