W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Dofinansowanie dla gminy Tuszów Narodowy na usuwanie azbestu z gospodarstw domowych

14 lipca wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz przy kontrasygnacie skarbnika gminy Bronisławy Zięby podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, celem dofinansowania dla gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych z terenu gminy.

Kwota dofinansowania wynosi 11 900 zł, natomiast wkład własny gminy na dzień dzisiejszy to 2 100 zł

. Do Urzędu Gminy wpłynęło 20 zgłoszeń. –Już od kilkunastu lat realizujemy ten program, dzięki któremu z gospodarstw z terenu naszej gminy usuwamy wyroby azbestowe. Zdajemy sobie sprawę jak niebezpieczne są one dla zdrowia, dlatego rokrocznie staramy się o dofinansowanie tego zadania – mówi wójt gminy Andrzej Głaz.

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości