W Cieniu Jupiterów Mielec
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec Zbiorniki
Paliwa Mielec
Paliwa Mielec
fratelli
Image default
Informacje

Dofinansowanie rozwoju zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego

Dotacja w wysokości ponad 69 milionów złotych jaką miasto Mielec przed kilkunastoma dniami otrzymało w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, to największe dofinansowanie w historii naszego miasta. Dotyczy ono realizacji projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług miejskiego transportu zbiorowego, integracja różnych środków transportu i zwiększenie ich wykorzystania przez mieszkańców.

Przygotowania do projektu rozpoczęły się już w czerwcu 2022 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP-u na temat działań planowanych do podjęcia w ramach komponentu: Mobilność miejska – Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, gdzie Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) zostały wskazane jako beneficjenci konkursów dedykowanych.

MOF Mielec obejmuje 4 gminy: Gminę Miejską Mielec, Gminę Przecław, Gminę Tuszów Narodowy i Gminę Mielec.  W listopadzie 2022 roku wszystkie gminy MOF Mielec podpisały porozumienie międzygminne dotyczące powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Mielca.

Gmina Miejska Mielec jako Lider porozumienia koordynowała proces opracowania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027, który trwał prawie rok czasu. Pierwszy nabór wniosków do działania „Zrównoważona mobilność miejska” zakończył się 12 grudnia 2023 r.

Dzięki olbrzymieniu zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego udało się przygotować na czas Strategię oraz kompletną dokumentację aplikacyjną, co pozwoliło nam na uzyskanie największego w historii miasta dofinansowania ze środków UE, w wysokości 69,3 mln zł. Całkowita wartość zadania wynosi 87,1 mln zł.

Dla porównania największe dotychczas dofinansowania ze środków UE to 26,8 mln zł dla projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” oraz 17,4 mln zł dla projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”.

W ramach naboru do PARP wpłynęło 8 wniosków o wartości 475,4 mln zł, w tym niemal 365 mln zł dofinansowania. Pozytywną ocenę otrzymało 5 projektów o wartości 371 mln zł, w tym prawie 277 mln zł dofinansowania. Wsparcie oprócz Mielca otrzymają Suwałki, Biała Podlaska, Łomża oraz Stalowa Wola.

Projekt Gminy Miejskiej Mielec zakłada realizację kilku zadań, z których największym jest przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego, w celu przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego – planowany zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku dworca przesiadkowego, peronów oraz układu komunikacyjnego przeznaczonego dla transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – przewidywany koszt to ok. 47 mln zł, a planowana data zakończenia tego zadania to lipiec 2027 r.

Ponadto zakupionych zostanie 7 autobusów z napędem elektrycznym, wykonane zostaną stacje ładowania oraz zostanie wybudowana infrastruktura techniczna na potrzeby transportu zbiorowego:

  • pętla autobusowa przy al. Ducha Św. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • zaplecze socjalne dla kierowców na pętli przy ul. Szarych Szeregów,
  • zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego m.in. zapewnienie stanowiska do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz autobusów,
  • przebudowa ul. Inwestorów na odcinku ok. 2,8 km w celu oddzielenia ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego – budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników,
  • 11 nowych przystanków komunikacji miejskiej wraz z dostawą 6 wiat przystankowych na trasie nowej linii w rejonie osiedla Cyranka.

Przewidziano również digitalizację systemu mobilności. Zadanie obejmuje w szczególności montaż pełnej informacji dla podróżnych o przyjazdach i odjazdach autobusów w obrębie budynku dworca i stanowisk odjazdowych (peronów).

Planowana data zakończenia realizacji całego projektu to 31.12.2027 r. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Mielec, która zaplanowała zakup nowych 20 wiat przystankowych za niespełna 1 mln zł.

e-leclerc-mielec
Navi

POWIĄZANE POSTY

Dachowanie bmw w Padwi Narodowej

Wiadomości Mielec

Cztery pory roku w gminie Mielec – konkurs fotograficzny [FOTO]

Wiadomości Mielec

Kolejne zwycięstwo Czeczeńców. Handball Stal Mielec – AZS Biała Podlaska 33:27 [FOTO, VIDEO]

Wiadomości Mielec

Napisz komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa