W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Dofinansowanie w ramach projektu ”Zdalna szkoła” w gminie Padew Narodowa

Gmina Padew Narodowa pozyskała kwotę 60 000 zł na realizację grantu „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Z pozyskanych funduszy zostanie zakupione 15 laptopów wraz z pakietem Office oraz 4 urządzenia wielofunkcyjne. Zakupiony sprzęt umożliwi nauczycielom prowadzenie zdalnego nauczania- zwiększy zakres i możliwości przygotowywania materiałów dla uczniów oraz komunikacji z uczniami i rodzicami poprzez sieć Internet. 

Zobacz też...