W Cieniu Jupiterów Mielec
Dentysta Mielec
EsteticDent Dentysta Mielec
fratelli
Image default
Informacje

„Elektryk” z nowym, ekologicznym źródłem ciepła

Starostwo Powiatowe w Mielcu zrealizowało inwestycję, jaką była wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na ciepło z sieci miejskiej. W tym celu w obiektach Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu zamontowano dwufunkcyjny  węzeł cieplny.

Celem przedsięwzięcia była wymiana źródła ciepła istniejącej starej kotłowni węglowej
w obiektach Zespołu Szkół im prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego 24. Zadanie polegało na montażu dwufunkcyjnego węzła cieplnego i przyłączeniu do sieci MPEC.

Węzeł cieplny został wyposażony w wymiennik ciepła, filtroodmulnik, naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, automatykę oraz inne niezbędne urządzenia do jego funkcjonowania.

Wymiana źródła ciepła przyczynia się do  redukcji szkodliwych substancji do otoczenia. Ciepło będzie pobierane z MPEC, co znacznie obniża ilość zużytej energii i  zmniejszy koszty ogrzewania obiektów Zespołu Szkół – przekazuje starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

 

571040910

 

Koszt inwestycji to 121.934,88-zł – w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Rzeszowie w postaci dotacji 60.000-zł. Wykonawcą prac była firma SKORUT Systemy Solarne   Sp. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice

 

 

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
w skali roku w (Mg/rok):

Przed realizacją zadania

(Mg/rok)

Po realizacji zadania

 (Mg/rok)

Efekt ekologiczny

(Mg/rok)

efekt ekologiczny to ograniczenie lub uniknięcie  emisji

1

Pył

0,0174

0,0134

0,00400

2

SO2

0,0159

0,0122

0,00370

3

NOx

0,166

0,127

0,0390

4

CO

7,457

5,7294

1,7276

5

CO2

412,477

316,8995

95,5775

6

inne (podać jakie)

   

 

   

Roczne zmniejszenie zużycia paliwa

7

Ilość zużywanego  paliwa w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (Mg/rok, m3/rok, MWh/rok – wybrać)

165,72 Mg/rok

38,40 Mg/rok

8

Planowane roczne zużycie paliwa po modernizacji (Mg/rok; m3/rok –wybrać)

127,32 Mg/rok

           

 

 

 

650961034

 

1312569478

 

 

1907292366

 

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa