W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Galerie

Gminny Dzień Sołtysa w Przykopie [FOTO]

Sołtysi z gminy Padew Narodowa wspólnie obchodzili swoje święto. Gminny Dzień Sołtysa odbył się w sobotę, 9 marca.

Na spotkanie w Przykopie zaproszono wszystkich sołtysów z terenu gminy Padew Narodowa, radnych Rady Gminy w Padwi Narodowej z Przewodniczącym Januszem Bikiem na czele, kierownictwo Urzędu Gminy, radę sołecką w Przykopie i byłego wieloletniego sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Krystyna Wróblewska – poseł na Sejm RP,  Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lonczak – starosta Powiatu  Mieleckiego, Andrzej Chrabąszcz – Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego, Kacper Głaz – radny Powiatu Mieleckiego, Stanisław Bik – prezes Zarządu Gminnego PSL w Padwi Narodowej, Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Joanna Skopińska-Mycek – Skarbnik Gminy, Małgorzata Brożyna – Sekretarz Gminy, Anna Wiącek – była Sekretarz Gminy (która otrzymała bukiet kwiatów od radnego powiatowego Andrzeja Chrabąszcza jako wyraz podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy), Anna Uzar – dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej, Teresa Borowiec – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, Maria Król – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Padwi Narodowej i Marian Rzeźnik – Prezes Zarządu SKR w Padwi Narodowej.

Podczas spotkania Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli sołtysom życzenia i wręczyli im okolicznościowe listy gratulacyjne. Po raz drugi wręczono także statuetkę „Sołtys Roku”. W tym roku otrzymał ją sołtys wsi Przykop, a jednocześnie gospodarz obchodów Dnia Sołtysa Jan Ruła. Okolicznościowy upominek i podziękowania przekazano także na ręce byłego wieloletniego  sołtysa wsi Przykop Mariana Madeja.

Pan Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa – podkreślił rolę sołtysów, jako tych najbliższych mieszkańcom, wsłuchujących się w ich głosy, troszczących się o rozwój małych ojczyzn-sołectw. Funkcja sołtysa jest trudna, wymaga dyspozycyjności, poświęcenia, rezygnacji z czasu wolnego, bywa, że nawet kosztem rodziny. Podziękował za pracę jaką wykonują sołtysi życząc wszelkiej pomyślności, dobra i uznania wśród mieszkańców.   

Wyrazy uznania dla sołtysów, podziękowania za ich zaangażowanie i trud przekazał także starosta mielecki Stanisław Lonczak. Życzył on jednocześnie sołtysom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszego zapału do ulepszania małych ojczyzn i integrowania lokalnych społeczności. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami w codziennej pracy na rzecz miejscowych społeczności.  Warto dodać, że o przyjemności smakowe dla podniebienia postarały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przykopie.

Zdjęcia: Urząd Gminy Padew Narodowa

e-leclerc-mielec
Navi

Zobacz też...

Zostaw komentarz

Wydarzenia, Wiadomości - Informacje Mielec | Dentysta Mielec Stomatolog | Hurt paliw płynnych z dostawą do firm, zbiorniki na paliwa