W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

III Edycja warsztatów ,,Pewna siebie – bezpieczna” rozpoczęta

III edycja bezpłatnych warsztatów „PEWNA SIEBIE – BEZPIECZNA” rozpoczęta. Chętnych pań znów nie brakowało. W inauguracji projektu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom.

Jacek Juwa oraz przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, Elżbieta Działo-Zięba.

Bezpłatne warsztaty dla kobiet „PEWNA SIEBIE – BEZPIECZNA” to inicjatywa Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu wsparta przez Starostę Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta. Dbałość o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu to główny cel realizowanego wspólnie projektu.

Dotychczas zrealizowano dwie edycje warsztatów, z których każda spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem kobiet. Przez najbliższe 12 tygodni blisko 60 pań będzie miało okazję korzystać z zajęć z zakresu wiktymologii, samoobrony, psychologii i udzielania pierwszej pomocy.

Podczas spotkania otwierającego III edycję warsztatów, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa wyraził wdzięczność za wsparcie w organizacji warsztatów staroście oraz prezydentowi. Prezydent Miasta Mielca Jan Myśliwiec na ręce Komendanta nadkom. Jacka Juwy przekazał koszulki dla uczestniczek warsztatów, które zakupione zostały w ramach środków dotacyjnych pozyskanych przez Gminę Miejską Mielec z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na projekt „…Zamiast Przemocy”. Koordynacją tego projektu zajmuje się Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Urszula Chmura KPP

Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości