W Cieniu Jupiterów Mielec
Image default
Informacje

Inauguracja kolejnego roku działalności Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”

23 stycznia br. członkowie MGL „SŁOWO” spotkali się w Jadernówce, aby zainaugurować  14 rok swojej działalności. 

Prezes „SŁOWA” Aleksandra Piguła, po powitaniu zebranych członków  grupy oraz prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Janusza Chojeckiego, przedstawiła plan pracy na kolejne miesiące 2020 roku. Znalazły się w nim m.in. indywidualne spotkania z poetami, promocje tomików Małgorzaty Pazdro i Henryki Marek, warsztaty teatralno- literackie oraz udział w imprezach kulturalnych miasta i województwa.

Z kolei głos zabrał prezes TMZM Janusz Chojecki, który pokrótce zreferował działalność Towarzystwa w 2019 roku, podkreślając bardzo dobre wyniki Towarzystwa, na które m.in. niemały wpływ miała prężna działalność  MGL „SŁOWO” działającej w jego strukturach. Podkreślił, że Towarzystwo cieszy się ogromnym prestiżem w Mielcu, czego dobitnym potwierdzeniem było przyznanie Towarzystwu przez Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego  nagrody- statuetki PROMETEUSZA, jako najlepszej organizacji pozarządowej roku 2019 działającej na terenie miasta Mielca. Złotymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz odznaczeniami Zasłużony dla Kultury Polskiej z okazji 55-lecia działalności Towarzystwa  zostali uhonorowani członkowie Towarzystwa, w tym także MGL SŁOWO: Jadwiga Klaus, Zbigniew Wicherski, Teresa Pyzik, Wiesław Kulikowski, Józef Witek, Piotr Durak. Uroczyste wręczenie tych odznaczeń miało miejsce w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu podczas uroczystej jubileuszowej gali, podczas której prezes Janusz Chojecki wręczył  medale oraz statuetki tegorocznym laureatom Pieczęci Zasług Obywatelskich.

Prezes Janusz Chojecki życzył poetom na rok 2020 wspaniałej twórczości i promowania swoich wierszy i innych dzieł literacko-muzycznych w mediach, na terenie miasta, także w prasie regionalnej i ogólnopolskiej.

Ponieważ styczeń to okres poświąteczny, każdy z obecnych literackich twórców SŁOWA przeczytał swoje wiersze korespondujące z tym świętem oraz inne związane z okresem karnawałowym. Spotkanie uświetnił nasz kolega Adam Kopacz, który zagrał  na akordeonie kilka przepięknych kolęd i innych znanych utworów muzycznych. Wspólne muzykowanie i śpiewanie stworzyło niepowtarzalną, rodzinną atmosferę.

W poczet „SŁOWA” została też oficjalnie przyjęta młoda, obiecująca poetka, Łucja Polewska.

Przy herbacie i kawie oraz słodkościach, poeci wymieniali się doświadczeniami i informacjami nt. planów literackich, także muzycznych na najbliższą przyszłość.


Zobacz też...

W Cieniu Jupiterów Mielec
Mielec: Informacje, Relacje, Wiadomości, Wydarzenia, Ogłoszenia, Nowości